Airbnb er nettsamfunnet som gjennom de siste årene har opplevd en rivende vekst. Delingstjenesten åpner for at privatpersoner kan leie ut hus, leiligheter, rom eller bare en sofa – og boligeiere fra hele verden har kastet seg på bølgen. Her kan du lese om de viktigste tingene å huske på i løpet av prosessen for at du skal bli en fornøyd utleier!

Vær oppmerksom

Mange har latt seg skremme i kjølvannet av skrekkhistorier i media hvor utleiere har meldt om store skattesmeller eller dårlige opplevelser med leiere. På tross av at skrekkeksemplene viser hvor galt det kan gå, har de fleste kun gode opplevelser med å åpne hjemmet sitt for turister. Utsiktene til store ekstrainntekter lokker mange, men for å få mest ut av det tjenesten tilbyr skal du være oppmerksom på enkelte ting.

Kan tjene mye skattefritt

Det har vært mye omtalt hvordan man i skattemessig henseende skal forholde seg til utleie gjennom Airbnb. De fleste utleiere ønsker naturligvis at utleieforholdet skal være skattefritt, og det er gode muligheter for dette.

I prinsippet skal leieinntektene beskattes som ved vanlig utleie. Når man leier ut skiller man mellom at hele eller deler av boligen leies ut. Uavhengig av omfanget kan du som utleier ha leieinntekter på inntil 20.000 kroner i året før leieforholdet blir skattepliktig, men overskrider du denne grensen skal du være oppmerksom på hvilken kategori leieforholdet ditt faller inn under.

Deler av boligen til utleie

Leier du kun ut deler av en bolig du selv bor i, og utleieverdien av arealet du leier ut er mindre enn det du selv disponerer, fritas du for å betale skatt for leieforholdet. Dette gjelder for leieforholdet i sin helhet, og 20.000 kroners-grensen påvirker deg ikke.

Hele boligen leies ut

Avstår du helt og fullt fra å benytte boligen mens leieboerne oppholder seg i den blir historien en annen. Har du som utleier mer enn 20.000 kroner i leieinntekt skal du nemlig betale skatt. Til manges forvirring og fortvilelse omfatter skatteplikten ikke kun beløpet som går utover de 20.000 kronene, men beløpet i sin helhet. Leieinntekten vil nemlig betraktes som kapitalinntekt, og skal beskattes heretter. Havner man i denne kategorien er det viktig å være oppmerksom på at man også kan få fradrag for kostnader. En oversikt over leieinntektene finner du på din Airbnb-profil, og det angitte beløpet skal du føre i din personlige selvangivelse.

Ha forsikringen på plass

Som utleier er man omfattet av Airbnbs vertsgaranti som på papir skal dekke eventuelle skader. Videre er det gode ordninger med depositum og ansvarsforsikring. Vertsgarantien kan imidlertid ikke erstatte en vanlig innboforsikring, og det anbefales derfor at du som vert kontakter forsikringsselskapet ditt for å avklare om din forsikring også gjelder ved utleie.

Få bekreftelse fra boligforening eller utleier

Som hovedregel står man selv fritt til å utleie egen bolig. En modifikasjon til dette er likevel at man i de fleste borettslag og leieleiligheter skal ha samtykke eller godkjenning fra henholdsvis styret eller utleier. Dersom dette ikke overholdes kan man i verste fall risikere å miste retten til å bo i boligen eller at utleier hever leiekontrakten.

Vær også oppmerksom på at lovverket på flere områder understreker at bruken av boligen «ikke må være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe» for naboer o.l. Som utleier kan du selvfølgelig ikke vite om leieboerne vil respektere dette, men en god forhåndsregel er å lage enkle ordensregler. Les også alltid andre utleieres vurdering av leieren, det kan fortelle deg mye om hvordan personen er å ha boende. Enkelte velger kun å godkjenne leiere som har profilbilde og noen har regler som at de kun ønsker å leie rom ut til personer av samme kjønn. Som utleier står du naturligvis fritt til selv å sette de reglene du ønsker.

Gi leieboerne en varm velkomst

Konkurransen på leiemarkedet øker, og etter hvert som flere gjør boligene sine tilgjengelig gjennom portalen vil de potensielle leierne ha mulighet til å være kresen. Det viktigste verktøyet du har er naturligvis et hjem som ser innbydende ut, men utover dette vil gode kundebedømmelser hjelpe deg langt på vei.

Dersom du kan tilbyr leieren det lille ekstra, er sannsynligheten for at vedkommende vil anbefale deg som utleier til venner og bekjente stor. Små detaljer som å hente gjestene på nærmeste stopp for offentlig transport, eller å gi en detaljert veibeskrivelse i stedet for bare å oppgi adressen kan bety mye for leieboeren. Hvis du ilbyr gjestene rikelig med håndklær og har satt frem produkter som shampo og balsam vil det garantert gi plusspoeng hos leieboeren.

Overlat regnskapet til en regnskapsfører:
Klikk her og få tilbud fra regnskapsførere!

Innhold