Skatteoppgjør

Restskatt eller penger tilbake

Skatteoppgjøret finner sted hvert år før sommeren når skattemeldingen er gjennomgått, og utfallet bestemmer om lønnsmottakere, pensjonister og næringsdrivende skal få tilbake penger på skatten eller blir nødt til å betale restskatt.

Når er skatteoppgjøret 2022

Skatteetaten har enda ikke fastsatt en dato for når skatteoppgjøret begynner, men vil begynne å varsle om oppgjøret en gang i siste halvdel av juni. Den første muligheten til å få tilbake penger på skatten hvis du har penger til gode er 21. juni. For næringsdrivende og deres ektefeller er imidlertid første mulighet for å få utbetaling 2. august. For både lønnsmottakere, pensjonister, næringsdrivende og deres ektefeller er oppgjøret løpende frem til november 2022. Dette betyr at du kan få utbetaling helt frem til november så ikke bli urolig hvis pengene ikke kommer inn 21. juni.

 Finn en regnskapsfører

Hvordan får jeg beskjed

Med mindre du har gitt beskjed til Skatteetaten at du ikke ønsker å være elektronisk bruker, vil du bli varslet elektronisk om skatteoppgjøret. Da vil du motta en melding på Altinn samt både e-post og sms.

Klage på skatteoppgjør

Dersom du mener det er blitt gjort feil i skatteoppgjøret ditt burde du sende inn en klage. Dette kan være feil i forhold til skatt, inntekt, formue, fradrag og lignende. Husk at du har 6 uker på deg fra du mottar skatteoppgjøret til klagen skal være innsendt, og med dette menes senest 6 uker fra den datoen som står på skatteoppgjøret ditt. Husk at du må betale restskatt dersom skatteoppgjøret sier dette, selv om du klager. Hvis begrunnelsene i klagen stemmer vil du få pengene tilbake. Les dette dokumentet fra Skatteetaten før du klager.