Nettolønn

Oppdatert 2023

Hva er nettolønn?

Uttrykket netto betegnes som en størrelse etter et fradrag. Nettolønn stammer dermed fra denne definisjonen, hvor størrelsen er lønnen, og fradraget er skatten

Få nettolønn når bruttolønn og skatteprosent er kjent

Formel:

Bruttolønn * skatteprosent / 100 = nettolønn

Eksempel:

Bruttolønn er lik 30.000 og skyldig er lik 35%. Nettolønn utregnes som følgende:

30.000 * 35% / 100 = 10.500

30.000 – 10.500 = 19.500 kroner

Nettolønnen kan også utregnes som følgende:

30.000 * (1-0,35) = 19.500 kroner.

Resultatet på 19.500 blir det samme.

Er årlig inntekt under 70.000 kroner kan et frikort benyttes. Da er netto- og bruttolønnen den samme. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud