Frikort

Oppdatert 2023

Hva er frikort?

I Norge har vi en ordning som gjør det mulig å tjene en sum penger skattefritt. Så lenge man tjener 70.000 kr eller mindre i året er dette en fordelaktig løsning, og passer typisk for de som jobber deltid ved siden av studiene, kun jobber i ferier eller for en liten periode av året. Frikortet er et skattekort som viser arbeidsgiveren at vedkomne ikke har overstiget beløpsgrensen.

Få hjelp med frikort

Hvordan få frikort

Du bestiller et frikort hos Skatteetaten hvis du regner med å tjene maksimalt 70.000 kr det pågjeldende året. Dersom det viser seg at du vil tjene mer må du bestille et skattekort. Dersom du ikke bestiller et skattekort vil arbeidsgiveren din trekke 50% skatt av inntekten du tjener utover frikortet. Du vil imidlertid få tilbake penger ved skatteoppgjøret året etter hvis du betaler for mye skatt. Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

Du kan bestille frikort her på Skatteetatens hjemmesider.

Inkludert i frikortsbeløpet er inntekten, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji.

Hvis du arbeider flere steder er det mulig å dele opp frikortet ditt mellom arbeidsgiverne. Du kan dele mellom så mange arbeidsgivere du vil, og fordele det beløpet du tror du vil tjene hos hver av dem. Totalt skal summen svare til 55.000 kr selv om du ikke nødvendigvis tror du vil tjene så mye.

Få hjelp med frikort

Skattefrie småjobber

Dersom lønnsinntekten din i løpet av året hos en arbeidsgiver ikke overstiger 1000 kroner, skal du ikke oppgi dette til Skatteetaten.

Jobber du for et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon, kan du tjene opptil 10 000 kroner i løpet av året hos denne organisasjonen uten å måtte oppgi det. For lønnsarbeid i hjemmet, i hagen, med bilen eller på fritidseiendommen til en privatperson, kan du tjene opptil 6 000 kroner i løpet av året hos denne personen uten å måtte oppgi det.

Du kan bestille frikort eller skattekort på Skatteetatens hjemmesider.

Hjelp med frikort

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med frikort