SWIFT- kode

Oppdatert 2023

Hva er en SWIFT-kode?

SWIFT er et elektronisk nettverk som blir benyttet av de fleste banker i verden når det skal gjøres overføringer over landegrenser. Man kan også benytte begrepet «BIC», som er en forkortelse for Bank Identifier Code

Hvor finner man en SWIFT- kode?

Hvor du finner SWIFT- koden avhenger av om du skal foreta eller motta en pengeoverførsel. Skal du sende penger må du skaffe opplysningene fra mottaker eller mottakers bank. Skal du motsatt motta penger må du opplyse om din banks SWIFT- kode til avsender. Du finner SWIFT- koden til banken på internett eller ved å kontakte banken.

Få opp til 3 gratis tilbud

IBAN- nummer og SWIFT- kode

En SWIFT- kode kommer som regel i følge av et IBAN- nummer. IBAN- nummeret benyttes til å identifisere den spesifikke bankkontoen, og har derfor en annen funksjon enn SWIFT- koden. Man kan se det som at SWIFT- koden identifiserer den konkrete banken pengene skal til, mens IBAN- nummeret angir den spesifikke bankkontoen i denne baken.

Hvordan er en SWIFT- kode bygget opp?

SWITF- koden er bestående av enten 8 eller 11 tegn, der både tall og bokstaver kan forekomme. De fleste SWIFT- koder har følgende oppbygging:

  • 4 unike bokstaver for banken
  • 2 tegn som landkode (NO for Norge osv.)
  • 2 tegn som beskriver bankens lokalitet
  • 3 tegn som angir avdeling eller filial

Det er vanlig at regnskapsprogram og fakturaprogram som brukes til å generere faktura inneholder betalingsopplysninger for internasjonale kunder i systemets fakturamal

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud