Særeie

Ved ekteskapets inngåelse er utgangspunktet at ektefellene har felleseie. Dette innebærer at deres sammenlagte formue deles likt dersom ekteskapet opphører. Særeie er et alternativ til dette som muliggjør at deler av eller samtlige av midlene til hver av ektefellene blir unntatt fra deling ved et brudd. Det finnes flere former for særeie.

Fullstendig særeie

Denne formen for særeie innebærer at samtlige av ektefellenes individuelle midler unntas fra deling. Dette gjelder både verdier hver av dem eier ved ekteskapets inngåelse og verdier hver av dem senere anskaffer. Det vil si at ingenting deles mellom dem ved et brudd, og at hver av ektefellene kun tar med seg midler de selv har tjent opp gjennom inntekt, pensjon, verdipapirer, eiendom, arv eller gaver og så videre.

Delvis særeie

Særeiet kan begrenses til å omfatte kun enkelte eiendeler. For eksempel kan den ene ektefellen ha særeie på boligen mens den andre har særeie på bilen, selv om alt annet er felleseie. Dette kan bestemmes og begrenses på mange forskjellige måter og er helt individuelt for hvert enkelt ekteskap. Det er også mulig å avtale at særeiet kun gjelder den ene parten, slik at eiendelene til denne personen deles mellom begge parter, mens eiendelene til den andre parten ikke skal deles. Særeiet kan også tidsbegrenses på ulike måter.

Uskiftet bo

Det er vanligvis frykten for skilsmisse som leder til beslutningen om særeie. Man kan derfor begrense særeiet slik at det kun ved tilfelle av skilsmisse, og ikke hvis en av ektefellene dør. En løsning mange benytter seg av ved bortgangen til en ektefelle er å sitte i uskiftet bo. Dette innebærer at den gjenlevende ektefellen overtar formuen, eiendelene og gjelden til den avdøde ektefellen, og at arveoppgjøret mellom arvingene utsettes. Dersom den avdøde har særeie er dette imidlertid kun mulig hvis vedkommende har fastsatt en bestemmelse om rett til uskiftet bo for sin ektefelle. Dersom den avdødes særeie ikke involverer rett til uskiftet bo kan arvingene nekte den gjenlevende ektefellen å sitte i uskiftet bo. Hvis ektefellene derimot har felleseie kan ikke deres felles barn nekte den gjenlevende ektefellen å sitte i uskiftet bo, men det kan avdødes barn fra tidligere forhold.

Vanlige feil ved særeie

En vanlig feil som gjøres er at en ektefelle overfører egne eiendeler til den andre ektefellens særeie for å unngå pågang eller risiko for pågang fra egne kreditorer. For å oppnå vern mot egne kreditorer kan man i stedet gjøre en ektepakt hvor eiendelene overføres til den annen ektefelles eneeie. Eiendelene vil fortsatt være felleseie, noe som medfører at eiendelene skal deles likt ved ekteskapets opphør. 

Trenger du hjelp med dette? Klikk her og få 3 tilbud fra advokater!