Restskatt

Oppdatert 2023

Hva restskatt?

Alle lønnsmottakere og aktører i næringslivet i Norge betaler skatt av inntekt og formue. Hvert år leverer vi inn en selvangivelse som angir hvor mye vi tjener og har i formue, og basert på denne informasjonen regner skattemyndighetene ut hvor mye vi skal betale i skatt. Dersom man skriver feilaktige opplysninger i selvangivelsen sin kan man ende opp med å betale feil skatt, og da vil man enten skylde eller ha til gode penger etter årets skatteoppgjør.

Dersom man har betalt for lite skatt vil man få beskjed om at skattemyndighetene krever pengene du skylder, og du har dermed restskatt.

Finn hjelp med restskatt

Renter på restskatt

  • Hvis man allerede før skatteoppgjøret er oppmerksom på at man har betalt for lite skatt, kan man tilbakebetale beløpet man skylder rentefritt i en bestemt periode før fristen går ut.
  • Dersom man først etter fristen blir oppmerksom på at man har restskatt, må man betale tilbake det pågjeldende beløp med en bestemt rente – denne renten justeres hvert år.
  • Dersom du er usikker på om du har betalt for lite skatt, og ønsker å avdekke hvorvidt dette er tilfellet før fristen for rentefri innbetaling løper ut, kan du sjekke dette. Hvis du ikke har gjort noen endringer i selvangivelsen din fra året før, vil beløpet du eventuelt skylder stå på siste side. Hvis du motsatt har gjort endringer i selvangivelsen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.

Finn hjelp med restskatt

Terminer- når skal restskatt betales

  • Omfanget av restskatten bestemmer når skatteyteren skal betale tilbake pengene. Dersom beløpet er mindre enn 1000 kr vil fristen være 3 uker fra man får melding om skatteoppgjøret, til beløpet skal være innbetalt.
  • Er restskatten mer enn 1000 kr vil beløpet bli delt opp i to terminer med en betalingsfrist på henholdsvis 3 og 8 uker. Fra man mottar melding om skatteoppgjøret har man dermed 3 uker til rådighet til å betale første termin og 8 uker til å betale andre termin.
  • Restskatt under 100 kr behøver man ikke betale tilbake.

Hjelp med restskatt

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med restskatt