Kontoplan

Oppdatert 2022

Hva er en kontoplan?

Kontoplanen gir en oversikt over hvilke poster man benytter seg av i regnskapet, og danner grunnlaget for regnskapsføringen. Ut fra dette organiseres regnskapet i hensiktsmessige grupper.

Kontoene i kontoplanen har unike kontonumre. Nummeret er inndelt i kontokodeklasser og grupper, kontokoder. Når man angir et kontonummer vil første siffer angi kontoklasse, andre siffer kontogruppe og tredje- og fjerde siffer konto.

Få hjelp med kontoplan

Kontoer i en kontoplan

Det finnes forskjellige kontoer i kontoplanen. I Norge benytter man seg vanligvis av 8 kontoklasser. Disse er:

  • Eiendeler
  • Egenkapital og gjeld
  • Driftsinntekter
  • Varekostnader
  • Lønnskostnader
  • Andre driftskostnader
  • Øvrige inntekter- og utgifter

Hvorfor har man en standard kontoplan?

Kontoplanen benyttes for å gi oversikt og overblikk. Ved å benytte samme grunnlag som de øvrige i næringslivet kan man også forenkle prosessen for brukerne av kontoplanen.

Kontoplan NS 4102

I Norge benytter de fleste virksomheter kontoplanen NS 4102. Ved å benytte kontoplanen sikres man langt på vei at man følger regler og lover for bokføring og regnskapsføring, på tross av at det ikke stilles krav til anvendelse av denne. Videre opplever mange at prosessen med å levere næringsoppgave forenkles.

Trenger du hjelp med kontoplan?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med kontoplan