Kassekreditt

Oppdatert 2023

Hva er kassekreditt?

Kassekreditt er en form for korttidslån som banker yter til foretak. Kassekreditt disponeres fra foretakets driftskonto innenfor den bevilgede rammen, og brukes i all hovedsak til å finansiere de kortsiktige omløpsmidlene i bedriften. Kassekreditten fungerer i praksis nærmest på samme måte som et kredittkort for en privatperson, da kassekreditten gir bedriften tilgjengelig likviditet som den ellers ikke ville ha. For foretak som har usikker inntjening i visse perioder kan det være en stor fordel å ha midler tilgjengelig til å dekke utgifter.

 Utgifter ved en kassekreditt

Når en bedrift har fått tilgjengelig en kassekreditt, kan det visse utgifter forbundet med dette. Banken vil kreve en provisjon av den bevilgede kreditten og renter av den benyttede kreditten. Man betaler altså kun renter av den delen av kreditten man rent faktisk benytter.

Finn regnskapsfører

Varighet av kassekreditt

En kassekreditt løper som regel inntil et år, hvoretter den fornyes. Etter kredittens løpetid er endt, kan det være mulig å få endret de avtalte betingelsene samt utlånsrammen for kassekreditten.

Sikkerhetsstillelse

For at banken skal yte kassekreditt kan det være det stilles krav om at foretaket skal stille visse midler til sikkerhet for banken. Eksempler på ønsket sikkerhet kan være kundefordringer, varelager, driftstilbehør, fast eiendom, eiendeler i selskapet og kausjon.

Alternativer til kassekreditt

Man skal holde i tankene at renteutgiftene ved bruk av en kassekreditt er høyere enn ved alternativene innenfor langsiktig finansiering. Avdragslån kan eksempelvis være en bedre løsning for mange. 

Hjelp med regnskapsføring

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn regnskapsfører