Forsinkelses­rente

Som debitor skal man betale kreditor til tiden for utestående krav. Kreditor skal kunne regne med at den mottar betalingen rettidig, og en forsinkelsesrente fungerer derfor som et slags verktøy for å øke incitamentet til dette. Forsinkelsesrenten får altså funksjon av å være en form for erstatning for de ulempene den forsinkede betalingen har medført. 

Betalingspåminnelse

Inndrivelse av det opprinnelige kravet skjer ofte gjennom faktura. Betaler skyldneren ikke til forfallsdato er det vanlig å sende en betalingspåminnelse for å informere kunden om at regningen fortsatt er ubetalt. Betalingspåminnelser kommer som regel i følge av en forsinkelsesrente som begrunnes i at det er en ulempe for bedriften å bruke ressurser på innkreving av det utestående. 

Hvem må betale forsinkelsesrente?

Forsinkelsesrenteloven bestemmer hvem som skal betale forsinkelsesrente. Både privatpersoner og næringsdrivende kan pålegges forsinkelsesrente, men som ved øvrige lovverk som finner anvendelse på forhold for begge grupper, er regelverket noe lempet for privatpersoner. 

Rentesats for forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten bestemmes av Finansdepartementet hvert halvår, på datoene 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten følger styringsrenten i den forstand at den alltid ligger minimum 7 prosentpoeng over denne. 

Beregning av forsinkelsesrente

Det er viktig å være oppmerksom på at forfallsrenten først skal beregnes fra første virkedag etter forfallsdato. Dette innebærer at man ikke kan beregne forfallsrenter på dager som ikke er hverdager, hvilket innebærer helgedager, helligdager eller 1. og 17. mai.

Vær oppmerksom på at den ubetalte fakturaen kan ende til inkasso, og at du derfor bør prioritere å betale regningen så fort som mulig.