Avanse

Oppdatert 2023

Hva er avanse?

På enhetsnivå betyr avanse differansen mellom salgsprisen og kostnaden på den pågjeldende varen. Dermed utgjør avansen salgsprisen med fratrekk for varekostnadene.

Hvis man betrakter avanse fra et virksomhetsperspektiv, er avanse forbundet med differansen mellom omsetningen av bedriftens varer i sin helhet, og kostnadene bedriften har måttet avholde for å selge varene.

Hva bør avansen være?

Avansen bør dekke de indirekte kostandene og fortjeneste. De indirekte kostnadene er kostnader som ikke direkte kan relateres til den pågjeldende varen, men som likevel delvis må dekkes gjennom salget av denne. Denne utgiftskategorien kan inneholde husleie, strøm, o.l. Man regner som regel avansen i prosent av varekostnader.

Det er naturligvis stor forskjell på hva differansen er og burde være, alt avhengig av industri og produkt. For klær, sko og gaveartikler er avansen som regel svært høy, og kan ligge på alt fra 200 til 500 %. I andre industrier, som eksempelvis salg av hvitevarer, båter og biler, er avansen motsatt lavere enn 30 %. Det er derfor ikke mulig å si noe konkret om hva som er vanlig avanse eller hva avansen bør være.

Avanse i prosent

Det vanligste er å oppgi avansen i prosent, og formelen er:

                Avanse i % = (avanse/innkjøpspris) x 100

Oppgir man derimot avansen i kroner, er dette det samme som dekningsbidrag eller bruttofortjeneste. Man kan derimot ikke bruke begrepene om hverandre når man oppgir dem i prosent, da de baserer seg på forskjellig grunnlag, og avansen alltid vil være høyere i prosent enn bruttofortjenesten. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud