Saldoavskrivning

Oppdatert 2022

Hva er saldoavskrivning?

I praksis skjer en saldoavskrivning når en fast prosentsats av restverdien på en eiendel avskrives hvert år, og brukes når eiendelene betraktes som betydelige. For at et aktiv skal betegnes som betydelig må det forventes å ha en brukstid på minst tre år og har en kostpris på minimum 15.000 kroner.

Finn hjelp til saldoavskrivning

Innkjøpsprisen inklusiv direkte relaterte anskaffelseskostnader utgjør avskrivningsgrunnlaget året det er ervervet, fratrukket eventuell forventet salgspris. Anskaffelsesgrunnlaget utregnes året for levering, eller hvis driftsmiddelet er egentilvirket, ved ferdigstillelse. Påkostninger nødvendig for videre bruk av driftsmiddelet skal føres på saldo året kostnaden er pådratt, og utgifter til vedlikehold er direkte fradragsberettiget.

Grunnlaget for årets saldoavskrivning består dermed av fjorårets saldo, tillagt kostpris på eventuelle nye kostnader på aktivet. Dersom et aktiv forventes solgt, skal den forventede salgsprisen trekkes fra avskrivningsgrunnlaget ved første avskrivning, som nevnt innledningsvis.

NB: Avskrivningssatsen avhenger av aktivets saldogruppe. Les mer om saldogrupper her.

Finn hjelp til saldoavskrivning

Eksempel: Simpel saldoavskrivning

Firmaet ABC AS kjøper en maskin til 100.000 kroner (eksklusiv MVA). Maskiner tilhører saldogruppe d), hvor avskrivningssatsen er 20 prosent.

De skattemessige avskrivningene blir som følger:

Avskrivninger år 1.: 100.000,- * 20% = 20.000,- - restsaldo = 80.000,-

Avskrivninger år 2.: 80.000,- * 20% = 16.000,- - restsaldo = 64.000,-

Avskrivninger år 3.: 64.000,- * 20% = 12.800,- - restsaldo = 51.200,-

Avskrivninger år 4.: osv…

Eksempel: Saldoavskrivning av eiendel med scrapverdi

Firmaet ABC AS kjøper en kopimaskin til 200.000 kroner (eksklusiv MVA). Maskiner tilhører saldogruppe a), hvor avskrivningssatsen er 30 prosent. Kopimaskinen forventes solgt i år 3 for 100.000,-.

De skattemessige avskrivningene blir som følger:

Avskrivningsgrunnlag: Anskaffelsespris – forventet salgspris = 200.000,- - 100.000,- = 100.000,-.

Avskrivninger år 1.: 100.000,- * 30% = 30.000,- - restsaldo = 70.000,-

Avskrivninger år 2.: 70.000,- * 30% = 21.000,- - restsaldo = 49.000

Husk at et avskrivningsgrunnlag på under 15.000 kroner kan fradragsføres direkte!

Trenger du hjelp med saldoavskrivning?

Det kan være en god idé å få hjelp med saldoavskrivning. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til saldoavskrivning