Kreditnota

Oppdatert 2023

Hva er kreditnota?

Har man gjort feil i faktureringen, sier lovverket uttrykkelig at det ikke er tilstrekkelig å forkaste den opprinnelige fakturaen til fordel for en ny. Man plikter som selger å utstede et nytt salgsdokument som reverserer det feilfakturerte, enden dette gjelder deler av en faktura eller hele fakturaen.

Prosessen med å sende kreditnota

Lovgivningen regulerer ikke omfanget av kreditnotaen ytterligere enn at den skal reversere den delen av fakturaen som er feil. Man kan dermed velge å kun gjøre rettelser i denne feilen. Mange velger likevel for enkelhet og oversiktelighet å kreditere hele den opprinnelige fakturaen og sende en ny og korrekt faktura.

Har man gjort feil, skal man altså lage en kreditnota som korrigerer det feile beløpet eller eventuelt hvor hele fakturaen krediteres, lage en ny faktura og sende begge dokumentene til kunden. Man har mulighet for å generere kreditnota i de flerste fakturaprogram

Få opp til 3 gratis tilbud

Kreditnota til kunder som har betalt faktura

Har kunden allerede betalt fakturaen før det blir avdekket at det har skjedd en feil i den opprinnelige faktureringen skal det likevel utstedes en kreditnota. Kreditnotaen får i så tilfelle funksjon av å være en dokumentasjon på at kunden har et beløp til gode. Som regel er kreditnotaen et tilgodebevis som kunden kan gjøre bruk av på et senere tidspunkt, men etter avtale er det også vanlig at kunden får beløpet innbetalt på konto eller kontant.

Bokføring av kreditnota

En kreditnota skal bokføres som et bilag. Det kan ikke være huller i fakturarekken, og kreditnotaen fungerer derfor som dokumentasjon på de korrigeringene som er gjort i den opprinnelige fakturaen.

Hva skal en kreditnota inneholde?

Kreditnotaen skal tydelig merkes med ”kreditnota”. Videre skal den ha et eget fakturanummer, og ytterligere inneholde informasjon om hvilken faktura den skal korrigere. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud