Konsern

Kontroll over flertallet

For at morselskapet skal oppnå bestemmende innflytelse må det eie majoriteten av aksjene i datterselskapet og dermed ha stemmeflertall på datterselskapets generalforsamling. Morselskapet kan også oppnå bestemmende innflytelse ved å ha kontroll over flertallet i datterselskapenes styre, og dette er som regel tilfellet når morselskapet eier mer enn 50% av datterselskapets aksjer. 

Et konsern består altså av to eller flere rettslig selvstendige selskaper, typisk aksjeselskaper, som utgjør en enhet ved at morselskapet eier majoriteten av aksjene i datterselskapene. Morselskapet må være et norsk aksjeselskap.

Fordeler og ulemper med konsern

Morselskapets struktur isolerer risiko fordi konsernet består av separate selskaper. Et eventuelt tap på et selskap blir ikke automatisk overført til morselskapet. Morselskapet kan videre utøve kontroll over datterselskapene. Ulemper kan være at morselskaper ikke har komplett tilgang til pengeflyten til datterselskapene, med mindre morselskapet kontrollerer 100% av aksjene. Finansielle institusisjoner kan i noen tilfeller kreve garanti hos morselskapet hvis datterselskapet skal oppta lån.

Opprette eller omstrukturere AS? Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!