IFRS

Oppdatert 2023

Hva er IFRS?

IFRS er et sett av regnskapsstandarder utviklet av IABS (International Accounting Standard Board). Et av formålene med utviklingen av IFRS var å utvikle en standard for føring av regnskap som kunne anvendes på internasjonalt plan, for i-land så vel som land med en økonomi i utvikling. Ved at regnskapsopplysningene oppgis etter samme standard, sikres gjennomsiktighet samt at samarbeide og kommunikasjon på tvers av landegrenser forenkles.

Få hjelp med regnskapet

IFRS i forhold til nasjonale regnskapsregler

IFRS er mer omfangsrik og detaljert enn de nasjonale regnskapsreglene. Dette gjenspeiler seg i de kravene IFRS stiller til hvilke opplysninger som skal inkluderes i eksempelvis noter. Skjønnsmessige vurderinger og virkelige verdier kreves i større grad enn ved de nasjonale rammeverk. Ytterligere har IFRS en mer balanseorientert tilnærming til regnskapet enn regnskapslovens mer resultatorienterte tilgang.  

Hvem skal følge IFRS?

I EU har det siden 2005 vært et krav at IFRS-standarden tas i bruk av alle børsnoterte selskaper. I 2007 ble det imidlertid også et krav at virksomheter med børsnoterte obligasjonslån og at virksomheter som benytter US GAAP (en amerikansk regnskapsstandard som teknisk ligner mye på IFRS) også benytter regnskapsstandarden.

Prinsippbasert standard

IFRS er en prinsippbasert standard, som inneholder elementer av detaljestyring. Prinsippbaserte standarder kjennetegnes ved at man i utarbeidelsen av regnskapet benytter seg av skjønn for å utlede den korrekte løsningen. Det skal tas stilling til om det angitte er sannsynlig, pålitelig, relevant og gir en fremstilling som er dekkende. Videre om det er vesentlig, betydelig og oppfyller de balanseorienterte definisjonene.

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med regnskap