eFaktura

Oppdatert 2023

Hva er eFaktura?

En eFaktura er en forenklet måte å betale regninger på, og fungerer som en erstatning for de tradisjonelle fakturaene man alltid har mottatt per post. Velger man å bruke eFaktura i stedet for å få faktura på mail eller post, får man en faktura i nettbanken – med informasjoner som er lesbare for nettbanken. 

Hvordan fungerer eFaktura?

Når man benytter seg av systemet med eFaktura, vil man motta en faktura i nettbanken. Denne fakturaen har lagret alle betalingsinformasjonene banken trenger for å foreta betalingen, slik at man ikke trenger å foreta seg noe manuelt. Kontonummer, KID-nummer og andre betalingsinformasjoner er utfylte på forhånd, og det er dermed tidsbesparende og forenklet. 

Få hjelp med regnskapet

Brukere av eFaktura

Bruken av eFaktura har hatt en stigning, og flere og flere velger å bruke eFaktura i sin drift. Skal man betale den samme regningen gjentatte ganger, som gjerne er tilfelle ved tjenester som løper over lang tid, er det ingen grunn til å repetere den samme betalingen hver gang når dette kan gjøres automatisk. Dette gjelder eksempelvis for fakturaer som er omfattet av AvtaleGiro. Systemet med AvtaleGiro kan gjerne forbindes med eFaktura- systemet, og man er dermed fritatt for alle papirfakturaer i forbindelse med handelen. 

eFaktura til det offentlige

Handler man med det offentlige og ønsker å sende eFakura, stilles det spesifikke krav til hvordan dette skal gjøres. Det offentlige kan ikke akseptere eFaktura i samme format som privatpersoner, og det stilles derfor krav om at fakturaen utformes i et såkalt elektronisk handelsformat, kalt ”EHF”. 

Hjelp med regnskapet

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med regnskapet