eFaktura

En eFaktura er en forenklet måte å betale regninger på, og fungerer som en erstatning for de tradisjonelle fakturaene man alltid har mottatt per post. Velger man å bruke eFaktura i stedet for å få faktura på mail eller post, får man en faktura i nettbanken – med informasjoner som er lesbare for nettbanken. 

Hvordan fungerer eFaktura?

Når man benytter seg av systemet med eFaktura, vil man motta en faktura i nettbanken. Denne fakturaen har lagret alle betalingsinformasjonene banken trenger for å foreta betalingen, slik at man ikke trenger å foreta seg noe manuelt. Kontonummer, KID-nummer og andre betalingsinformasjoner er utfylte på forhånd, og det er dermed tidsbesparende og forenklet. 

Brukere av eFaktura

Bruken av eFaktura har hatt en stigning, og flere og flere velger å bruke eFaktura i sin drift. Skal man betale den samme regningen gjentatte ganger, som gjerne er tilfelle ved tjenester som løper over lang tid, er det ingen grunn til å repetere den samme betalingen hver gang når dette kan gjøres automatisk. Dette gjelder eksempelvis for fakturaer som er omfattet av AvtaleGiro. Systemet med AvtaleGiro kan gjerne forbindes med eFaktura- systemet, og man er dermed fritatt for alle papirfakturaer i forbindelse med handelen. 

eFaktura til det offentlige

Handler man med det offentlige og ønsker å sende eFakura, stilles det spesifikke krav til hvordan dette skal gjøres. Det offentlige kan ikke akseptere eFaktura i samme format som privatpersoner, og det stilles derfor krav om at fakturaen utformes i et såkalt elektronisk handelsformat, kalt ”EHF”.