AS

Hva er et AS?

Et AS er et selskap med bestemt kapital fordelt på andeler som kalles aksjer. Et AS defineres som en egen juridisk person og derfor er eieren av selskapet ikke selv ansvarlig for mer enn den innbetalte aksjekapitalen.

Finn regnskapsfører til AS

Hvordan starte et AS?

Når man skal starte et AS må man oppfylle visse krav. Skal man etablere et selskap under selskapsformen må man påse at:

  • Alle deltakerne er myndige, og dermed har fylt 18 år,
  • Etablererne har norsk personnummer eller D-nummer,
  • Selskapet etableres på en norsk adresse.
  • Selskapet har et godkjent firmanavn. 

Organisering av et AS

Et AS ledes av et styre. Styret er ansvarlig for å velge en daglig leder, det vil se personen som ivaretar den daglige ledelsen av selskapet.

Styret velges av en generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åpen for alle aksjonærene i selskapet og disse kan stemme og ta del i beslutningsprosesser. Det finnes forskjellige typer aksjer, men som regel teller hver aksje man eier som én stemme, så påvirkningsmulighetene til den enkelte aksjonæren avhenger av antallet aksjer man eier.

Ansvar i et AS

I motsetning til et enkeltmannsforetak, et DA, et ansvarlig selskap o.l., er eierkretsen i et AS ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser. Den delen av aksjekapitalen som den enkelte aksjonæren har lagt inn i selskapet er den eneste delen vedkommende hefter med, og også den eneste delen vedkommende mister, hvis selskapet går konkurs.

Regnskapsplikt og revisjonsplikt for AS

Alle AS og ASA har regnskapsplikt. Selskap som er regnskapspliktige, er bokføringspliktige, hvilket innebærer en plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Regnskapsplikten betyr at selskapet skal utarbeide og avlegge årsregnskap som skal gjøres offentlig tilgjengelig. Her finnes det enkelte modifikasjoner for små virksomheter.

Som hovedregel skal alle som er pålagt regnskapsplikt også ansette revisor.

Hjelp med AS

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor for et AS. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn regnskapsfører til AS