IBAN- nummer

Oppdatert 2023

Hva er et iban-nummer?

IBAN benyttes som forkortelse for International Bank Account Number, og er et kontonummer skrevet etter internasjonal standard. IBAN-nummeret er en utvidelse av ditt allerede eksisterende kontonummer, med tillegg av flere karakterer. Ved hjelp av IBAN-nummeret kan du altså motta betalinger fra utenlandske bankbrukere og foreta betalinger til personer med bankkonto i utlandet.

Hva består et IBAN-nummer av?

Et IBAN-nummer er bygget opp med diverse tegn og bokstaver. Disse består av:

  • Landkode (i Norge er landkoden NO)
  • Kontrollsiffer
  • Bankidentifikasjon
  • Kontonummer

Finn hjelp med regnskapet

BIC- eller SWIFT-nummer

Det er ikke tilstrekkelig kun å opplyse IBAN-nummeret når man skal gjøre en transaksjon til utlandet. Man må i tillegg oppgi et BIC eller SWIFT-nummer. BIC er en forkortelse for Bank Identifier Code, mens SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Sistnevnte er et nettverk for pengeoverførsler mellom banker som ikke er beliggende i samme land, og disse tillater overførsler over landegrenser. Koden sier noe om hvilken bank kontoen er registrert i.

Hvor finner du IBAN-nummeret eller SWIFT-nummeret?

Den enkleste måten å finne kontonummeret ditt på, er i nettbanken. Det er også mulig å finne IBAN-nummeret på kontoutskrifter. Har du ikke tilgang til dette, er det også mulig å utlede IBAN-nummeret som hører til din bankkonto gjennom en «kalkulator» som du kan finne på internett. Mange banker tilbyr dette på sine egne hjemmesider. SWIFT-nummeret kan du også finne på internett, eller eventuelt ved å spørre din bankfilial.

IBAN og SWIFT på faktura

Hvis du er en bedrift og det er en sannsynlighet for at dine kunder vil foreta betaling fra et annet land, kan det spare både deg og din kunde for mye tid hvis du inkluderer de internasjonale betalingsopplysningene på fakturaen. På den måten er kunden avskåret fra å måtte kontakte deg i ettertid for å innhente disse opplysningene, og betalingen kan skje smidigere. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med regnskapet