Priselastisitet

Oppdatert 2023

Hva er priselastisitet?

Priselastisitet er et matematisk konsept som benyttes for å angi hvor mye etterspørselen etter en vare endrer seg når man justerer prisen på den pågjeldende varen. Man deler goder inn i kategorier etter hvordan forbrukerne reagerer på en prisendring, og snakker om høy og lav priselastisitet, hvilket forbindes med henholdsvis elastisk og uelastisk etterspørsel.

Hvorfor bruker man priselastisitet?

Bakgrunnen for at man ønsker å utlede priselastisiteten til et gode, er at man ønsker å finne ut hvilken pris man skal kreve for godet. Setter man en for høy pris vil man ha et for stort varelager, ettersom «ingen» vil kjøpe varen, og setter man en for lav pris vil man gå glipp av inntekter samt ikke kunne møte etterspørselen.

Få opp til 3 gratis tilbud

Uelastisk og elastisk etterspørsel

Selger man varer som har lav priselastisitet opplever man ikke et stort fall i etterspørsel hvis man øker prisen på den pågjeldende varen. Kvantumsendringene i solgte enheter er dermed mindre enn prisendringene målt i prosent. Eksempler på varer som faller innunder denne kategorien er varer vi har behov for, slik som eksempelvis grunnleggende matvarer.

Elastisk etterspørsel

Har et produkt motsatt høy priselastisitet sier man at produktet har sterkt elastisk etterspørsel. Etterspørselen vil i så tilfelle løpende justeres etter endringene i prisen, slik at et prisfall vil medføre økt etterspørsel og økt pris motsatt vil medføre frafall i interesserte kjøpere. Enklere forklart betyr dette at kvantumsendringen er større enn prisendringen målt i prosent. Luksusvarer er et eksempel på dette, og eksempelvis opplever flyselskaper at dette er tilfelle på ferieturer.

I enkelte tilfeller kan prisendringen nøyaktig svare til kvantumsendringen. I så tilfelle er produktet prisnøytralelastisk. 

Uelastisk etterspørsel

Enkelte goder er også nærmest uelastiske. Dette gjelder eksempelvis for enkelte medisiner, slik som diabetesmedisin. Dette kommer av at en diabetiker ikke kan leve uten diabetesmedisin, og medisinen derfor er diabetikerens høyeste prioritet. Dette er også tilfellet med andre medisiner.

Hvordan regner man ut priselastisitet?

Priselastisiteten forteller hvor stor endringen i etterspørselen etter varen blir hvis varens pris endres med 1 %. 

Man dividerer den prosentvise endringen i etterspurt mengde, altså prosentvis hvor mange flere eller færre som kjøper produktet, med den prosentvise endringen i prisen.

Det er viktig å være oppmerksom på at formelen ikke nødvendigvis vil være representativ for store prisendringer. Som regel spiller langt flere faktorer inn når det skjer store prisendringer, og dette tar ikke formelen høyde for.

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud