CV

Oppdatert 2023

Hva er et CV?

CV eller curriculum vitae er som regel det første arbeidsgiveren ser på sammen med søknaden når man søker en jobb. Arbeidsgiveren vil gjennomgå søkerens kvalifaksjoner og vurdere om vedkommende har nok relevant erfaring og kompetanse til å tilfredsstille stillingens krav.

Hva skal CV inneholde?

CV’en skal tradisjonelt inneholde følgende opplysninger:

 • Navn, fødselsdato og fødselssted
 • Kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse, telefonnummer)
 • Utdanning
 • Yrkeserfaring
 • Verv
 • Frivillige aktiviteter
 • Kurs og sertifikater
 • Fritidsinteresser
 • Språklig kompetanse
 • IT-kompetanse
 • Nøkkelegenskaper
 • Referanser fra tidligere arbeidsgivere
Alternativt kan også en lenke til din LinkedIn-profil vedlegges. 

Gode råd til CV

Det kan være lurt å fremheve de erfaringene og kunnskapene som er mest relevante for den pågjeldende jobb som søkes, slik at man fremstår som en attraktiv kandidat. CV’en bør skrives elektronisk slik at den enkelt kan oppdateres og endres hver gang man ønsker å tilføye opplysninger eller tilpasse CV’en til en bestemt arbeidsgiver. En elektronisk CV fremstår dessuten langt mer profesjonell. Alle erfaringer, enten det dreier seg om jobb, verv, kurs, frivillig arbeid etc., skal tidsspesifiseres slik at arbeidsgiveren kan se hvor lenge du deltok i den gjeldende aktivitet/jobb/utdannelse.

Finn hjelp med regnskapet

Fokus

Det viktigste å fokusere på ved utforming av CV er formålet, som er å komme til et invervju. Man kan velge å strukturere CV’en på mange måter og fokusere på ulike ting. Hvis man for eksempel ikke har tatt formell utdannelse eller ikke har spesielt mange yrkesmessige erfaringer er det en god ide å fokusere på det du kan best. Dette kan være språklig kompetanse, IT-kompetanse, gode resultater i et verv eller organisasjon, og så videre. Uavhengig bør de mest relevante ferdighetene og erfaringene til jobben prioriteres. 

Oppstilling av CV

Det er mange forskjellige måter å oppstille CV’en på, og hovedformålet må være å presentere opplysningene på en ryddig, strukturert og tydelig måte så det er lett å lese for den det gjelder. De fleste arbeidsgivere foretrekker korte, konsise CV’er. Ofte er en A4-side tilstrekkelig, og det burde ikke være mer enn maksimalt to A4-sider. CV-en bør skrives på hvite A4-ark med standard font og skriftstørrelse. Lagringsformatet bør være PDF, da dette garanterer formatet.

Kronologisk rekkefølge

Alle erfaringer kan listes opp kronologisk slik at det øverste som vises på CV’en er din tidligste oppnåelse (for eksempel fullført videregående utdannelse VGS). Det siste punktet nederst på CV’en er således din mest nylige beskjeftigelse.

Omvendt kronologisk rekkefølge

Her vil oppstillingen være det motsatte, hvor det øverste som vises på CV’en er din mest nylige beskjeftigelse, og det nederste punktet viser til din tidligste beskjeftigelse.

Infografisk CV

Det er også mulig å lage CV på nett hvor man i tillegg til skriflige opplysninger kan laste opp videoer og bilder av seg selv. Dette blir mer og mer relevant med Internettets betydelige rolle, og er sannsynligvis interessant for de som søker seg inn i blant annet media-bransjen.

Tips og CV-maler

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med regnskapet