Årsverk

Et årsverk er ét års ordinært arbeid og tilsvarer dermed en 100% stilling. Som regel innebærer dette én persons heltidsarbeid i løpet av et år, som vanligvis er 37,5 timer i uken. I SSBs lønnsstatistikker regnes et årsverk som 1.950 timer inkludert ferie. 1.750 timer eksklusive ferie brukes som årsverk i bygg- og tjenestestatistikk. 

Et årsverk kan imidletid også være to eller flere personers sammenlagte arbeid et helt år, hvis disse personene til sammen arbeider det som tilsvarer én persons heltidsstilling.

Eksempler på årsverk:

  • 1 person arbeider 100% (heltid).
  • 2 personer arbeider 50% hver.
  • 3 personer som til sammen har et årsverk: person 1 jobber 20 %, person 2 jobber 50% og person 3 jobber 30%.
Klikk her og få tilbud fra regnskapsførere eller advokater!