Årsverk

Oppdatert 2022

Hva er årsverk?

Årsverk er arbeidet som utføres i løpet av et år av arbeidstaker i full stilling. Ved 37,5 timers arbeidsuke og fem ukers ferie vil et årsverk utgjøre omtrent 1700 arbeidstimer og utgjør årlig omtrent 230 arbeidsdager. Et årsverk kan imidletid også være to eller flere personers sammenlagte arbeid et helt år, hvis disse personene til sammen arbeider det som tilsvarer én persons heltidsstilling.

Få hjelp fra regnskapsfører her

Forskjellen på antall ansatte og årsverk  

Et årsverk kan bestå av mange deltidsansatte, f.eks. fire regnskapsførere i hver sin 25 prosent-stilling kan utgjøre ett årsverk for et regnskapsbyrå.

Eksempler på årsverk  

  • 1 person arbeider 100% (heltid).
  • 2 personer arbeider 50% hver.
  • 3 personer som til sammen har et årsverk: person 1 jobber 20 %, person 2 jobber 50% og person 3 jobber 30%  

Slik kan man regne ut årsverk

Hva som ligger i et årsverk varierer både mellom land, bransjer og yrker. Man kan enkelt regne ut hva som er et årsverk i sitt eget tilfelle, ved å multiplisere antallet arbeidstimer i en uke med antallet arbeidsuker i året.

Få hjelp med regnskapet her