4.00 / 2 anmeldelser

ORKLA REVISJON AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så ORKLA REVISJON AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Gammelt Revisjonsfirma i ny drakt. Statsautoriserte revisorer og medarbeidere med lang erfaring fra de fleste bransjer og fra firmaer i alle størrelser. Vi er nå 16 stk men er i vekst. Vi er et av de største uavhengige og lokalt eide revisjon selskapene i Midt Norge. Ut over lovpålagt revisjon utfører vi ofte andre oppgaver, eksempelvis fisjoner og fusjoner, andre omoroganiseringer, Verdsettelser, Due Diligence, skatte- og Mva redegjørelser og klager og generell selskapsrett.
Vårt hovedkontor ligger i Trondheim men vi har avdelinger på Orkanger; Brekstad og Løkken Verk.
Vår filosofi har alltid vært nærhet og service. Vi tror det er årsaken til at firmaet har bestått i over 40 år.

tlf.nr Hovedkontor er 73 10 39 00

Orkla Revisjon AS har også et datterselskap som er godkjent regnskapsførerforetak, Alkro Regnskap og Consult AS, som tar seg av regnskapsoppdrag og konsulentspørsmål for andre enn revisjonskunder.



ORKLA REVISJON AS

Vestre Rosten 81
7075 Tiller
 • Godkjent Revisor
 • Statsautorisert Revisor
 • Medlem av Revisorforeningen
 • Ansvarsforsikring
 • Autorisert Regnskapsfører
 • Registrert revisor
 • Regnskapsfører

 • Revisjon
 • Selvangivelse Virksomhet
 • Skatterådgivning
 • Årsregnskap
 • Rådgivning
 • Selvangivelse Privat

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


En proff revisor som absolutt kan anbefales!

Fikk god veiledning av hyggelige folk hele veien.

- Beate Horg
Anmeldt den 24/05/2023

Nyregistrering av revisor

Vi har foreløpig kun foretatt formalitetene i sammenheng med bytte av revisor, og vil trolig like over ferien ha møte med den nye revisor. Det er derfor for tidlig å dra konklusjoner, men korrespondanse og inntrykk generelt er positive.
Vi kan derfor ikke gi bedømmelser i form av karakter i forkant. Av den grunn er det satt 3 på alle.

- Advokathuset Braaholmen AS
Anmeldt den 21/06/2016