Ageras finner din regnskapsfører i Stanghelle

 Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og ønsker å sette deg i kontakt med Stanghelle mest kompetente regnskapsførere. Har du vært på jakt etter en dyktig regnskapsfører i Stanghelle? Da trenger du ikke lete lenger.

Ageras er markedsledere på det nordiske markedet for formidling av økonomiske tjenester og kan introdusere deg til noen av Stanghelle`s mest kompetente regnskapsførere eller regnskapsføringskontor. 
Etter du har fyllt inn skjemaet ovenfor med informasjon om oppgaven du ønsker utført, vil vi så finne opp til tre regnskapsførere i Stanghelle, eller digitalt, som vi kan anbefale deg for din bestemte oppgave. 

Sammenlign tjenester, kompetanser, pris og erfaring. Så du kan ta en veloverveid og informert beslutning og dermed velge det tilbud som best passer deg.

Hva kan en regnskapsfører gjøre for deg?

I enhver virksomhet er det alltid regnskapsoppgaver som må bli gjort nesten hver dag. Dette er noe som lett kan hope seg opp og det er ikke alle som har kapasitet til å gjennomføre disse oppgavene. En regnskapsfører kan ta seg av disse oppgavene slik at du kan fokusere på å drive bedriften og skape vekst.

Hovedsakelig er det vedkommendes oppgave å utarbeide den daglige bokføringen for selskapet og gi et rettvisende bilde av selskapets økonomiske situasjon, samt å kommunisere dette til brukerne av regnskapet. Den løpende bokføringen innebærer å opprettholde god struktur i selskapets økonomiske opplysninger ved å registrere inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler.

Rapporteringer og årsavslutning

Årsregnskapet inkludert årsavslutningen er en av de viktigste kildene til innsikt om en bedrifts fremgang, og gir også gode muligheter til å legge nye strategier, mål og planer for det nye året. En autorisert regnskapsfører kan levere dette utifra tidligere bokføring og rapporteringer, slik at det er full oversikt over bedriftens økonomi. Du som regnskapspliktig bedrift er pålagt å utarbeide et årsregnskap. Ettersom det er mange aktører som har interesse i selskapet og dets økonomiske situasjon, er det viktig å skape gjennomsiktighet i forhold til viktige regnskapsmessige opplysninger. Det legges nettopp hovedvekt på informasjon fra regnskapet når investorer og pengeinstitutter vurderer å investere eller yte lån.

Pris er en sentral faktor når man skal velge regnskapsfører, her varierer prisen blant annet basert på hvem du velger, hvilke oppgaver du skal ha utført, kompetanse, utdanningsnivå og erfaring. Uavhengig skal prisen være innenfor de rammene virksomheten kan håndtere slik at kostnaden ikke blir for høy. Vi vil anbefale regnskapsførere som passer deg og dine formål best. Store oppgaver som årsregnskapet vil for eksempel koste deg mer enn mindre tidkrevende oppgaver. Likevel er det viktig å huske at en regnskapsfører gjør denne jobben på en effektiv måte og sparer deg for din egen tid som du kan bruke til annet. 

Samtidig er det viktig å huske på at å ha en regnskapsfører frigjør tid som du kan bruke på bedriftens kjerneoppgave, og det du er best på.  Regnskapsføring krever både tid og kompetanse, og en autorisert regnskapsfører vil gjøre den jobben mer effektiv - da de har den riktige utdannelse og interesse.

Noen foretrekker kontakt enten digitalt eller gjennom post, da bilag og dokumenter enkelt kan sendes frem og tilbake på denne måten. Andre finner trygghet i å møtes personlig med regnskapsføreren idet det gir mulighet til å diskutere emner ansikt til ansikt. Det er gode muligheter for å finne regnskapsførere nær deg, enten du bor i Stanghelle eller andre steder i Norge. Ageras samarbeider med regnskapsførere over hele landet og vil enkelt kunne sette deg i kontakt med lokale eller digitale eksperter. Det vil for noen være en fordel å benytte lokale regnskapsførere eller regnskapsbyråer dersom disse kjenner til virksomheten og kanskje har bistått med tjenester tidligere. Ageras samarbeider utelukkende med regnskapsførere som jobber digitalt, og med dagens teknologi muliggjør det å ha kunder over hele Norge.

Autoriserte regnskapsførere med heldigitale løsninger

For å kunne utføre regnskapstjenester for andre selskaper enn det man selv er ansatt i, skal man ha tittelen «autorisert regnskapsfører». Dette krever en bachelorgrad i økonomi- og administrasjon, samt minimum 2 års relevant praksiserfaring i løpet av de siste 5 årene. Det kreves i tillegg en godkjennelse fra Finanstilsynet. Det er av stor betydning at du stoler på din regnskapsførers kompetanse og uten bekymringer kan overlate mye av det økonomiske ansvaret til personen. På denne måten blir samarbeidet tillitsfullt og givende for begge parter.

Få tilbud fra de mest kompetente regnskapsførerne i Stanghelle 

Det kan være vanskelig å finne akkurat den regnskapsføreren som er riktig for deg, og derfor håper vi at du vil la oss gjøre jobben for deg – gratis. Istedenfor å måtte undersøke hvor de ulike regnskapsførerne befinner seg, hvem som er dyktigst og hva prisforskjellene er, kan du med fordel overlate ansvaret til oss. Vi vil bestrebe oss på å gjennomsøke både Stanghelle og Norge i sin helhet for å finne opptil 3 regnskapsførere du kan sammenligne og velge fra. Tjenesten koster deg ingenting og er uforpliktende. Vi har allerede hjulpet nesten 70 000 med å finne en spesialist innen økonomiske tjenester. Kontakt oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.