Få tilbud fra opptil 3 spesialister

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige advokater der ute

Finn advokaten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi og juss

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige advokater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Advokatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert advokat.

Finn den rette advokat enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Få hjelp til å skrive ditt testamente

Mange velger å utarbeide et testamente i løpet av sitt liv for å sikre at ens verdier blir fordelt på den måten man ønsker etter at man dør. Dette er en prosess som krever at man overholder forskjellige lover og regler, og derfor er det vanlig å bruke en jurist eller advokat for å få rådgivning. I de færreste tilfeller har man lov til å fordele sine verdier helt fritt, da arveloven oppstiller bestemte formkrav for hvordan det skal gjøres. Derfor kan en advokat være til god hjelp slik at man er sikker på at alle regler overholdes og at testamentet dermed er gyldig.

Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av juridiske tjenester og har et stort nettverk av jurister og advokater i store deler av Norge. Ettersom det kan være vanskelig å finne en advokat som passer akkurat dine behov tilbyr vi en tjeneste som gjør at du slipper leteprosessen. Når du fyller ut skjemaet ovenfor med en beskrivelse av dine behov og preferanser, leter vi gjennom vårt nettverk og finner opptil 3 jurister eller advokater som ønsker å hjelpe deg. Fordelen er at du med flere tilbud får mulighet til å sammenligne, med hensyn til både pris og kvalitet, og dermed kan velge det tilbudet du synes er best. Videre er tjenesten gratis og uforpliktende, og du står derfor fritt til å avvise tilbudene hvis de ikke samsvarer med dine forventninger.

Testamentets funksjoner

Det kan være flere årsaker til hvorfor man ønsker å utforme et testamente. Den vanligste grunnen er kanskje, som nevnt ovenfor, at man ønsker en bestemt fordeling av sine verdier mellom gjenlevende slektninger og andre man er glad i. Andre grunner kan være at man ønsker å tilgodese noen som ikke er en livsarving, eller en veldedig organisasjon. Ettersom de to sistnevnte ikke automatisk vil bli tilgodesett grunnet arvelovens bestemmelser, må disse aktivt tilgodeses ved å inkluderes i et utarbeidet testament. En tredje årsak kan være at man ikke har livsarvinger og derfor skriver et testamente for å unngå at ens formue går til staten.

En av testamentets viktigste funksjoner er å forebygge konflikt mellom de gjenlevende slektningene. Det er dessverre ikke sjeldent at det skapes krangel og diskusjon fordi det er forvirring over hvem som skal få hva, spesielt i situasjoner der den avdøde har barn fra flere forhold. Et testamente klargjør dette aspektet.

Formkrav for et gyldig testamente

  • Testator skal ha fyllt 18 år. For å utforme et testament før fylte 18 år kreves det stadfesting av Kongen.
  • Testamentet skal utformes skriftlig.
  • Det skal være to vitner tilstede som testator har godkjent. Vitnene skal ha fyllt 18 år. Vitnene skal være klar over at det er et testamente som utarbeides og de skal være tilstede mens testator underskiver dokumentet. Vitnene skal underskrive dokumentet mens testator er tilstede. Vitnene skal ikke være tilgodesett i testamentet, og de skal heller ikke ha ektefeller eller livsarvinger som er tilgodesett i testamentet. Vitnene skal i påskrift opplyse om testator skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Denne påskriften burde inneholde adressen og yrket til vitnene. Vitnene skal være ved sans og samling.
  • Testamentet bør dateres.
  • Såfremt formkravene er oppfylt er testamentet gyldig inntil testator eventuelt tilbakekaller eller endrer det.
  • Dersom man velger å utforme et nødtestamente er dette gyldig i tre måneder.

Pliktdelsarv

Noen av bestemmelsene i arveloven er ufravikelige. Dette gjelder hvis testator er gift ved sin bortgang og/eller har livsarvinger. Har testator dette gjelder det som kalles pliktdelsarv, som innebærer at en bestemt del av verdiene skal fordeles på ektefellen og barna. I følge arveloven skal 2/3 av verdiene tildeles ens livsarvinger, altså testators barn, barnebarn etc. Det er imidlertid en øvre grense på en million kroner per barn og dennes linje, og testator er derfor ikke pliktet til å gi mer enn dette til hvert av barna hvis han/hun ikke ønsker det. Dersom testator har barn er vedkommende pliktet til å tildele ¼ av verdiene til sin ektefelle.

Pliktdelsarven skal som hovedregel følges og det må ligge særskilt hjemmel til grunn for å motvirke arvelovens bestemmelser. Dette innebærer at ektefelle og livsarvinger (hvis arvelateren har dette) skal tilgodeses før andre i testamentet får sin del. Dersom avdøde hverken har livsarvinger eller ektefelle kan han/hun fordele sine verdier fritt etter egne ønsker.

Tydelige formuleringer

Når man utformer et testamente er det viktig å bruke tydelig ordlyd og klare formuleringer for å best mulig unngå tvil om innholdets betydning når testamentet skal leses. Det er viktig å ta i betraktning at det kan gå mange år fra testamentet skrives til det skal leses og brukes av ektefelle, livsarvinger og andre slektninger. Det kan være setninger, begreper og formuleringer som ikke umiddelbart gir mening X antall år etter dokumentets oppretttelse, og da kan det oppså forvirring og i verste fall konflikt mellom de forskjellige som mottar arv. En advokat vil ofte bidra med tolkning av dokumentet og vil etter beste evne tolke budskapet til testator har ment det.

Nødtestamente

Dersom man er alvorlig syk og vet at ens levetid er svært begrenset, eller det oppstår et annet nødstilfelle, er det mulig å opprette et nødtestamente hvor ovenstående formkrav ikke må følges på samme måte.

Testator kan velge å kommunisere sin siste vilje muntlig overfor to valgte og godtatte vitner. Vitnene bør i dette tilfellet føre ned ønskene skriftlig i et dokument så snart som mulig, og dette vil fungere som testators testamente. Vitnene skal her beskrive forholdene som gjorde det umulig for testator å overholde de ordinære betingelsene som arveloven forutsetter. Alternativt kan testator skrive dokumentet på egenhånd, såfremt tilstanden gjør det umulig å frembringe to vitner.

Nødtestamentet er gyldig i tre måneder, og dersom testators tilstand endrer seg slik at det er mulig å skrive et vanlig testamente skal dette gjøres innen de tre månedene er omme. Hvis et nytt testamente som samsvarer med arvelovens formkrav ikke opprettes innen tidsfristen, vil nødtestamentet gjøres ugyldig.

Ageras hjelper deg

De fleste mennesker har begrenset behov for og kontakt med advokater, og dette resulterer i utfordringer med å velge den rette advokaten hvis man først står i en situasjon hvor man har behov for hjelp. Man lurer kanskje på hvordan man best går frem for å finne advokaten og hvor mye det vil koste at advokaten hjelper til med testamentet.

Ageras tilbyr en tjeneste som gjør at du slipper å undersøke markedet. Du forteller oss om dine behov og vi gjør jobben for deg – gratis. Konkret gir vi deg opptil 3 tilbud fra advokater som alle samsvarer med dine overordnede forventninger. Deretter har du mulighet til å sammenligne de tre tilbudene og bestemme hvem av advokatene du ønsker å samarbeide med, ut fra hva de kan tilby i forhold til både pris, kvalitet og annet. Muligheten for å sammenligne tilbud skaper gjennomsiktighet på markedet, noe som både gjør det enklere å finne den rette advokaten og ofte leder til fordelaktige priser. Vi håper du vil kontakte oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.