Få tilbud fra opptil 3 advokater

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige advokater der ute

Finn advokaten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av advokater

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige advokater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Advokatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kompetent og relevant advokat.

Finn den rette skilsmisseadvokat enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Skilsmisse

Hvis du ønsker å ta ut skilsmisse er det en god del formaliteter og papirarbeid som skal tas hånd om og viktige beslutninger som skal tas. Ettersom det ikke er vanlig å gå gjennom flere skilsmisser i løpet av livet er det heller ikke mange som har spesielt mye erfaring på dette området. Når man først befinner seg i den situasjonen at man skal skilles er det derfor en fordel å få hjelp av noen som både kjenner lover og regler forbundet med skilsmisseprosessen, og som har rett erfaringsmessig grunnlag til å gi gode råd om hvordan det hele kan håndteres best mulig. Ageras vil sikre at du finner en dyktig skilsmisseadvokat som kan hjelpe deg og din ektefelle gjennom hele forløpet.

Separasjon før skilsmisse

Dersom man ikke lenger ønsker å være gift skal det i første omgang tas ut separasjon. Når man separeres settes ekteskapet på midlertidig pause, mens skilsmisse innebærer at ekteskapet formelt oppløses. I løpet av separasjonsperioden er det krav om at det er samlivsbrudd, noe som innebærer at ektefellene ikke kan bo sammen. Selv om ektefellene er separert og bor hver for seg kan de ikke inngå nye giftemål før skilsmissebevillingen er mottatt. Hvis man har søkt om og fått godkjent separasjonen skal denne vare i minst ett år før søknaden om skilsmisse kan innvilges. Har ektefellene ikke søkt om separasjon, men kan bevise at de har bodd fra hverandre (hatt samlivsbrudd) i minst to år, kan søknad om skilsmisse innvilges. 

Barn under 16 år

Hvis ektefellene har barn yngre enn 16 år skal en gyldig meklingsattest fremlegges før søknaden om separasjon kan behandles og innvilges av fylkesmannen. Hensikten med mekling er at ektefellene skal komme frem til konstruktive løsninger om ansvar, samvær og bo slik at barna opplever minst mulig belastning i forbindelse med separasjonen og eventuelt skilsmissen. Ektefellene behøver ikke gjennomgå mekling hvis barna er over 16 år, eller hvis de ikke har felles barn.

Hva en skilsmisseadvokat kan bidra med

Skilsmisser kan forløpe rolig og fredelig og innenfor relativt enkle rammer, og i disse tilfellene kan det hende at ingen av partene har behov for hjelp utenfra. For mange andre er det av forskjellige årsaker fordelaktig å få støtte fra en objektiv skilsmisseadvokat, for eksempel fordi det er et høyt konfliktnivå mellom ektefellene eller fordi det er komplisert å fordele verdier, eiendeler og ikke minst samvær med felles barn. Advokaten vil gi veiledning hvert trinn av prosessen, og kan med sin erfaring og kompetanse innenfor lovverket påse at ingenting blir glemt på veien.

En av advokatens viktigste roller underveis er å fungere som et rådgivning- og støtteapparat som du/dere kan henvende dere til og få råd fra. Mest av alt skal vedkommende sikre at dere begge føler dere trygge gjennom prosessen, at dere blir hørt og tatt hensyn til. Advokaten vil hele tiden fokusere på å finne gode løsninger som begge er komfortable med og som sørger for at begges rettigheter blir ivaretatt, enten dette gjelder fordeling av felles verdier (som for eksempel bolig, bil, verdipapirer, aksjer og så videre), håndtering av gjeld, enighet om hvem som skal bli boende i deres felles bolig, eller barnefordeling. 

Prisen på advokattjenester

Prisen man betaler for å få hjelp av en advokat er ofte en av de viktigste beslutningsfaktorene for folk. Alle advokater må følge retningslinjene i «regler for god advokatskikk» som understreker at prisen som tas for et oppdrag skal stå i et rimelig forhold til arbeidet advokaten har utført. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at advokater på generell basis har høye inntekter. Dette har naturlige forklaringer, som lang utdannelse, omfattende juridisk kompetanse og høy grad av spesialisering. Prisen er med andre ord høy for advokattjenester på grunn av løftet om høy kvalitet i arbeidet som utføres. Prisen bestemmes naturligvis også av oppdragets omfang og hvor lang tid advokaten må bruke på arbeidet. 

Fordelen med å bruke en plattform som Ageras til å finne rett skillsmisseadvokat er muligheten for å velge mellom flere kompetente kandidater. Med denne gjennomsiktigheten kan du se prisnivået til hver enkelt advokat og vurdere hva du synes er rimelig i forhold til det de tilbyr. 

Ageras skaffer deg 3 tilbud fra skilsmisseadvokater

Ageras har god erfaring med å finne skreddersydde tilbud til sine kunder og har så langt hjulpet mer enn 100.000 kunder med å finne den rette spesialisten for deres sak. Ved å beskrive dine behov og saken du trenger hjelp til i skjemaet ovenfor kan vi lage et innsnevret søk blant våre kompetente partnere og finne opptil 3 dyktige skilsmisseadvokater som lever opp til dine forventninger om tjenester, pris, beliggenhet og tilgjengelighet. På den måten slipper du arbeidet med å lete blant alle advokatene som finnes på markedet.

Tilbudene du mottar er både gratis og uforpliktende, og du står derfor helt fritt til å akseptere eller avvise dem. Ageras vektlegger gjennomsiktighet og god service, og vil tilstrebe å imøtekomme dine forventninger i vår søken etter den rette skilsmisseadvokaten. Kontakt oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.