Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige skatterådgivere der ute

Vi har det største nettverket av revisorer og advokater
Finn skatterådgiveren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige skatterådgivere med rett kompetanse for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Kandidatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert skatterådgiver.

Finn den rette skatterådgiver i Stavanger enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Dataplan Regnskap AS
4313 Sandnes

Rask, rådgivende og ryddig Som kreativ sjel i fotobransjen trenger jeg å fokusere på arbeidet mitt og kundeopplevelsen. Jo mindre tid jeg kan bruke på regnskap, jo mer tid kan jeg bruke på å skaffe meg nye kunder. Viktige kriterier for meg når jeg skulle bytte regnskapsfører var en person som svarer på telefonen når jeg ringer - og som kan gi meg svar på det jeg lurer på, en person som er tilgjengelig på mail og som er enkel å oppnå i levende live. I tillegg bør vedkommende ha god kunnskap til å veilede meg og min bedrift slik at jeg kan vokse uten voksesmerter. Alt dette utfyller Barstad Regnskapstøtte og jeg tar av meg hatten for hjelpen jeg har fått med å avslutte mitt enkeltmannsforetak og oppretting av AS. Fotograf Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com

- Eirik Halvorsen
2015-04-14

Veldig hyggelig og rask tilbakemelding på forespørselen Vi fikk raskt svar på henvendelsen og oppfattet de som veldig kundevennlige. Vi ble enig om veien videre og fikk raske tilbakemeldinger og frister ble holdt.

- Ingrid Hansen
2015-03-03

Veldig bra Har fått en fin kontakt med advokatfirmaet,og de gjør en god jobb.

- Odd Rune Malerbakken
2016-10-11
ADVOKAT OVE LANDA
4033 Stavanger

han er proff tenker på alt setter seg inn alle prosjekter

- Øivind Fjelde
2018-08-06
Amanda Regnskap AS
5500 Haugesund

Hyggelig regnskapsfører med en flott holdning Veldig fornøyd med amanda regnskap. Hjelper til med det meste og lett og rådspør.

- Kristian Einarsen
2018-09-17
Kapital Regnskap AS
4033 Stavanger

Burger King Jærhagen People are cooperative, easy to reach and available to help. Good value of money. It has been been two years and I am very satisfied

- Arslan
2020-09-21

Veldig bra Utførte oppdraget rakst og effektivt, og kunde var fornøyd

- Rannvei
2021-06-28

For øyeblikket hjelper vi disse kundene

Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen designbransjen - Hele Norge
#365677 Stavanger
Regnskapsfører søkes til privat skattemelding - Hele Norge
#365196 Stavanger
Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen detailbransjen - Hele Norge
#362848 Stavanger
Regnskapsfører søkes til samarbeid med ENK innen servicebransjen - Stavanger og omegn
#358761 Stavanger
ENK / Løpende bokføring / MVA innberetning / Skattemelding - virksomhet / 5NOK
#355652 Sandnes
Revisor søkes til 4 AS med omsetning på 8 millioner årlig innenfor engros og eiendomsbransjen - Hele Norge
#353779 Stavanger
Revisor søkes til samarbeid med AS innen skjønnhetsbransjen - Hele Norge
#353745 Stavanger
Regnskapsfører søkes til AS innen holdingbransjen - Hele Norge
#348718 Sola
Revisor søkes til samarbeid med AS innen utelivsbransjen - Hele Norge
#348342 Stavanger
Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen e-handelbransjen - Hele Norge
#346718 Stavanger
Ageras finner skatteeksperter i Stavanger

Bor du i Stavanger og har behov for skatterådgivning? Da har du kommet til rett sted. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av juridiske og økonomiske tjenester, og kan finne opptil 3 kompetente kandidater som vil yte verdifull rådgivning. Enten du er privatperson eller leder i en virksomhet kan det dukke opp mange spørsmål av skatterettslig karakter, og det kan være fordelaktig å drøfte disse med en ekspert. Det kan hende du har spesifikke spørsmål eller konkrete oppgaver du trenger hjelp til å løse, for eksempel næringsoppgaven i selvangivelsen. Skatterådgiveren kan også gå gjennom din økonomi og kartlegge om det er eventuelle omkostninger du kan få fradrag på som du ikke visste om. Skatterådgivning handler i all hovedsak om å minimere beskatning på lovlig vis, og du kan få mye igjen for å investere noen timer i rådgivning. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du får dermed muligheten til å finne din skatteekspert enkelt, raskt og kostnadsfritt.

Skatterådgivning for privatpersoner

For en alminnelig person er ikke behovet for skatterådgivning spesielt utstrakt, særlig hvis man er en ordinær lønnsmottaker uten stor formue eller omfattende investeringer i eiendom, aksjer eller lignende. Så snart man investerer, har formue eller jobber utenlands blir det imidlertid litt mer komplisert, og behovet for rådgivning øker. Er man deltager i selskap med ubegrenset ansvar hvor man hefter med sin personlige formue er det for eksempel flere forhold å ta i betraktning.

Har man ansettelsesforhold i flere land, i tillegg til formue og investeringer i utlandet, blir situasjonen også en annen, og det kan være vanskelig å danne en oversikt over regelverket. For internasjonale arbeidstakere reiser det seg ofte problemstillinger rundt dobbeltbeskatning, og hvis man for eksempel flytter helt eller delvis til et annet land skal man vite når den fulle skatteplikt opphører, og når den begrensede skatteplikt inntrer. Det er nemlig mange særregler man skal ta høyde for hvis man fullt og helt vil sikre seg status som fraflyttet. Generelt kan man ha rett til fradrag, dekking av reiseutgifter og lignende, og så lenge innrapporteringen utføres korrekt kan store beløp spares. Skatterådgiveren hjelper deg med å få det optimale ut av skattefradrag, godtgjørelser og skatteordninger, og kan gi deg råd omkring dine forretningsinteresser. Vedkommende kan også hjelpe deg med utarbeidelsen av din selvangivelse.

Skatterådgivning for selskaper

Også for virksomheter kan utbyttet av skatterådgivning være betydelig. Skattelover og -regler er omfattende og det kan være vanskelig å danne et fullstendig overblikk. En advokat eller revisor med kompetanse i skatterett kan implementere helhetlige løsninger for å oppnå skatteoptimalisering slik at bedriften din ikke betaler for mye i skatt og avgifter, for eksempel ved å gi rådgivning omkring organiseringen av selskapet. Vedkommende kan også utarbeide skatte- og mva-rapporter og være til stor hjelp når det kommer til næringsoppgaven i selvangivelsen. Feil i næringsoppgaven kan nemlig medføre straffeskatt fra skattemyndighetene. Videre er det mange næringsdrivende som ikke er bevisste på hvilke rettigheter de har når det gjelder fradrag, og ender derfor opp med å betale for mye skatt. En regnskapsfører eller revisor vil i denne sammenhengen være verdifulle skatterådgivere, da disse er pålagt å holde seg oppdatert på fradragsregelverket. Skatterådgiveren gir deg også oversikt over hva som skal og ikke skal medregnes i den skattepliktige inntekten.

Internasjonal beskatning

For bedrifter og privatpersoner som opererer og arbeider på tvers av landegrenser oppstår ofte de mest komplekse skattemessige problemstillingene, og i disse tilfellene er begrepet skatteplanlegging relevant å inndra. Skatteplanlegging er fullt lovlige løsninger med henblikk på å ikke betale mer skatt enn nødvendig, og skal ikke forveksles med skatteunndragelse/skattesvik som er ulovlig og straffbart. I internasjonale skattesaker er det vesentlig flere elementer man skal være oppmerksom på og skatteplanlegging blir mer utfordrende, men desto mer viktig. Skattestrukturering og risikostyring får også stor betydning, og rådgivning kan være en uvurderlig hjelp.

Ettårsregelen og kreditfradrag

En kjent problemstilling er dobbeltbeskatning, og dette kan forekomme når en person som bor i Norge blir utstasjonert til et annet land for en bestemt tidsperiode. Reglene sier klart og tydelig at personen er skattepliktig til Norge hvis vedkommende er skattemessig bosatt i Norge. Det betyr at norske skattemyndigheter skattlegger inntekten som opptjenes i løpet av utenlandsoppholdet. Problemet oppstår når skattemyndighetene i landet der du tjener penger skattlegger deg for den samme inntekten.

Det finnes tiltak for å forebygge dobbeltbeskatning, blant annet den såkalte «ettårsregelen» og kreditfradrag. Ettårsregelen er aktuell for deg som skal arbeide minst tolv måneder sammenhengende i et annet land, idet du har mulighet til å kreve arbeidsinntekten fra utlandet unntatt fra norsk beskatning. Dette skjer imidlertid ikke av seg selv – du må kontakte Skatteetaten og informere om din situasjon. Kreditfradrag er en annen mulighet, og denne innebærer at du oppgir den utenlandske inntekten på din norske selvangivelse og skatter av den til Norge. Løsningen er å kreve kreditfradrag for skatten du har betalt i utlandet når du leverer den norske selvangivelsen, og her må du bevise at du faktisk har betalt skatt til landet det gjelder ved å tilveiebringe de relevante dokumenter.

Rådgivning

De som kan yte rådgivning

Både advokater og revisorer kan ha tilstrekkelig utdannelse og kompetanse til å yte god skatterådgivning. Begge yrkesgruppene er omfattet av strenge etterutdanningskrav, og revisorer er for eksempel forpliktet til 21 timer skatterettskurs hvert tredje år for å videreutvikle og opprettholde kompetansen. For enkelte bedrifter er det fordelaktig å tilknytte en rådgiver med dypere juridiske røtter enn økonomiske, og det vil i disse tilfellene være mer hensiktsmessig å ansette en advokat. For andre relaterer behovet seg til regnskap og årsoppgave, og det vil derfor være aktuelt å anvende en regnskapsfører eller revisor, som også har skatterett inkludert i sin bachelorutdannelse.

Rammene for rådgivning

Advokater og revisorer er underlagt strenge etiske regelverk og disse fungerer som spilleregler for god skatterådgivning. En skatterådgiver skal naturligvis ikke tilrettelegge for skattekriminalitet eller råde klienter til å utføre handlinger som går imot lovens hensikt, men tvert imot påse at skatten verken er høyere eller lavere enn det klienten er forpliktet til å betale.

Pris

Prisen er selvfølgelig en viktig faktor når du vurderer å anvende deg av en skatterådgiver. Det kan være en fordel å hente inn flere tilbud, slik at disse kan sammenlignes i forhold til både kvalitet og pris. Stavanger er en stor by med et bredt næringsliv, og det er gode muligheter for å finne en rekke egnede rådgivere til en rimelig pris. En rådgiver skal nettopp ikke være en uhåndterlig kostnad, men det er viktig å huske på at pris i noen tilfeller avspeiler kvalitet. Velg derfor en fagkyndig med en pris som er fornuftig for deg som privatperson eller for ditt selskap og budsjett, men vær samtidig oppmerksom på å sammenligne kvaliteten og rekken av tjenester de kan tilby. Som regel tar advokater og revisorer timebetalt, og kan i forkant av oppdraget estimere omtrent hvor mye tid oppgaven kommer til å ta – og dermed hvor mye det vil koste.

Ageras finner en skatteekspert i Stavanger på kort tid

Vi ønsker at du samarbeider med en fagkyndig som kan tilby deg tjenester av god kvalitet og som samtidig gir deg en pris som er innenfor rammene av det du kan håndtere. Det kan være vanskelig å finne frem til en person som imøtekommer alle dine preferanser, særlig når det er så mange som tilbyr lignende tjenester. Derfor tilbyr vi å finne opptil 3 kandidater for din oppgave, som du kan sammenligne og velge fra. Ettersom tilbudet er uforpliktende kan du velge å avstå fra samtlige tilbud hvis ingen av dem faller i smak, men vi føler oss trygge på at vi har de rette forutsetningene til å kunne gjøre deg fornøyd. Vi har allerede utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har tilrettelagt vellykkede samarbeid mellom kunder og fageksperter. Vi håper du vil la oss gjøre det samme for deg!