Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige skatterådgivere der ute

Vi har det største nettverket av revisorer og advokater
Finn skatterådgiveren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige skatterådgivere med rett kompetanse for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Kandidatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert skatterådgiver.

Finn den rette skatterådgiver i Bergen enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Rask utførelse av saken Fikk raskt time og veldig rask og god oppfølging. Veldig fornøyd. Følte at min sak var viktig og fikk god informasjon om kostnader underveis. Meget bra.

- Erik Wermundsen
2017-01-22

Vennlig imøtekommende. Foreløpig nytt, positivt så langt. Men sender første faktura nu. Litt for tidlig å gi detaljert bedømming ut over første-inntrykk.

- Kjell Andreassen
2017-03-21

Kjempe bra og effektivt! Ryddig, hjelpsom og dyktig.

- Anette Bruland
2017-09-05

Dyktig Veldig bra. PS, beklager seint svar, men det var en sak som tok lang tid grunnet motparten sine anker. Saken vant vi.

- Terje Wingsternes
2018-08-21

Anbefales sterkt. Fantastisk gode advokater. God framtoning og framførelse. Fantastisk flinke på utførelse og står på for å hjelpe deg i din sak. Etter en total skivebom på valg av advokat tidligere så reddet dem situasjonen og innhentet all info på kort tid og gjorde jobben med masse giv. God kontakt - følte meg hørt. Kan anbefales sterkt. Får jobben gjort.

- Annette Aase
2018-06-11
PREBEN MOSSIN AS
5113 Tertnes

kjapt, effektiv, ryddig og bra Enkel å forholde seg til. Leverte raskt og i henhold til avtale på tid og pris

- Marius Hovde
2019-10-09

Utrolig god og dyktig behandling av sak!!! Jeg vil her berømme byens..eller landets beste advokat Mona Mellingen!!!

- Connie Rambjør
2020-01-13

Veldig fornøyd med resultatet Vi hadde veldig dårlig tid og null erfaring med å jobbe sammen med en revisor. Terje Skudal var tålmodig og profesjonell og leverte i god tid før fristen løpet ut.

- Ben Wenhou Yu
2021-05-22

Fleksibel Laksevaag Regnskapstjeneste er en meget fleksibel partner som stort sett svarer på alle henvendelser 24 timer i døgnet uansett klokkeslett.

- Magne Skarsbø
2021-08-27

Gro Lisbeth er kunnskapsrik, hyggelig og hjelpsom Gro Lisbeth er kunnskapsrik, hyggelig og hjelpsom.

- Ludvig Birkelund
2021-12-26

For øyeblikket hjelper vi disse kundene

Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen holdingbransjen - Bergen og omegn
#365809 Bergen
Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen holdingbransjen - Hele Norge
#365580 Bergen
Revisor søkes til samarbeid med DA innenfor teknologibransjen - Hele Norge
#365544 Bergen
Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen designbransjen - Bergen og omegn
#365301 Nyborg
Regnskapsfører søkes til privat skattemelding - Hele Norge
#365076 Fyllingsdalen
Regnskapsfører søkes til privat skattemelding - Hele Norge
#364584 Ulset
Regnskapsfører søkes til samarbeid med AS innen servicebransjen - Hele Norge
#364149 Bergen
Regnskapsfører søkes til privat skattemelding - Hele Norge
#363619 Bergen
Revisor søkes til prosjektregnskap for ENK innen kunstbransjen - Hele Norge
#362187 Frekhaug
Regnskapsfører søkes til samarbeid med ENK innen mediabransjen - Hele Norge
#360288 Bergen
Ageras finner skatteeksperter i Bergen

Bor du i Bergen og ser deg om etter en skatterådgiver? Da har du kommet til riktig sted! Uansett om du er privatperson, selvstendig næringsdrivende eller leder i et selskap, kan det være lurt å rådføre seg med en ekspert når det dreier seg om skattespørsmål. Du lurer kanskje på hvordan næringsoppgaven i selvangivelsen skal fylles ut, eller hva som skjer hvis du skal jobbe utenlands en periode? Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av juridiske og økonomiske tjenester, og vil hjelpe deg med å finne en kompetent rådgiver på kort tid. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive oppgaven du trenger hjelp til i skjemaet ovenfor, og vi vil finne opptil 3 passende kandidater for ditt oppdrag.

Få skatterådgivning og merk utbyttet

Skatterådgivning handler i all hovedsak om å minimere beskatning på lovlig vis, ved å foreta en strategisk planlegging av en virksomhet eller en persons privatøkonomi. Det skatterettslige området kjennetegnes ved hyppige og omfattende endringer av allerede kompliserte regler, noe som gjør skatterapportering- og planlegging utfordrende. Skattelovgivningen kan nettopp virke uhåndterlig både for privatpersoner og selskaper. Dermed øker behovet for profesjonell rådgivning for å sikre at gjeldende regelverk overholdes, og med rett veiledning kan du oppdage muligheten for berettigede besparelser som kan være gunstige.

Skatterådgivning for privatpersoner

For en alminnelig person er ikke behovet for skatterådgivning spesielt utstrakt, særlig hvis man er en ordinær lønnsmottaker uten stor formue eller omfattende investeringer i eiendom, aksjer eller lignende. Så snart man investerer, har formue eller jobber utenlands blir det imidlertid litt mer komplisert, og behovet for rådgivning øker. Er man deltager i selskap med ubegrenset ansvar hvor man hefter med sin personlige formue er det for eksempel flere forhold å ta i betraktning.

Har man ansettelsesforhold i flere land, i tillegg til formue og investeringer i utlandet, blir situasjonen også en annen, og det kan være vanskelig å danne en oversikt over regelverket. For internasjonale arbeidstakere reiser det seg ofte problemstillinger rundt dobbeltbeskatning, og hvis man for eksempel flytter helt eller delvis til et annet land skal man vite når den fulle skatteplikt opphører, og når den begrensede skatteplikt inntrer. Det er nemlig mange særregler man skal ta høyde for hvis man fullt og helt vil sikre seg status som fraflyttet. Generelt kan man ha rett til fradrag, dekking av reiseutgifter og lignende, og så lenge innrapporteringen utføres korrekt kan store beløp spares. Skatterådgiveren hjelper deg med å få det optimale ut av skattefradrag, godtgjørelser og skatteordninger, og kan gi deg råd omkring dine forretningsinteresser. Vedkommende kan også hjelpe deg med utarbeidelsen av din selvangivelse.

Skatterådgivning for selskaper

Også for virksomheter kan utbyttet av skatterådgivning være betydelig. Skattelover og -regler er omfattende og det kan være vanskelig å danne et fullstendig overblikk. En advokat eller revisor med kompetanse i skatterett kan implementere helhetlige løsninger for å oppnå skatteoptimalisering slik at bedriften din ikke betaler for mye i skatt og avgifter, for eksempel ved å gi rådgivning omkring organiseringen av selskapet. Vedkommende kan også utarbeide skatte- og mva-rapporter og være til stor hjelp når det kommer til næringsoppgaven i selvangivelsen. Feil i næringsoppgaven kan nemlig medføre straffeskatt fra skattemyndighetene. Videre er det mange næringsdrivende som ikke er bevisste på hvilke rettigheter de har når det gjelder fradrag, og ender derfor opp med å betale for mye skatt. En regnskapsfører eller revisor vil i denne sammenhengen være verdifulle skatterådgivere, da disse er pålagt å holde seg oppdatert på fradragsregelverket. Skatterådgiveren gir deg også oversikt over hva som skal og ikke skal medregnes i den skattepliktige inntekten.

Internasjonal beskatning

For bedrifter og privatpersoner som opererer og arbeider på tvers av landegrenser oppstår ofte de mest komplekse skattemessige problemstillingene, og i disse tilfellene er begrepet skatteplanlegging relevant å inndra. Skatteplanlegging er fullt lovlige løsninger med henblikk på å ikke betale mer skatt enn nødvendig, og skal ikke forveksles med skatteunndragelse/skattesvik som er ulovlig og straffbart. I internasjonale skattesaker er det vesentlig flere elementer man skal være oppmerksom på og skatteplanlegging blir mer utfordrende, men desto mer viktig. Skattestrukturering og risikostyring får også stor betydning, og rådgivning kan være en uvurderlig hjelp.

Ettårsregelen og kreditfradrag

En kjent problemstilling er dobbeltbeskatning, og dette kan forekomme når en person som bor i Norge blir utstasjonert til et annet land for en bestemt tidsperiode. Reglene sier klart og tydelig at personen er skattepliktig til Norge hvis vedkommende er skattemessig bosatt i Norge. Det betyr at norske skattemyndigheter skattlegger inntekten som opptjenes i løpet av utenlandsoppholdet. Problemet oppstår når skattemyndighetene i landet der du tjener penger skattlegger deg for den samme inntekten.

Det finnes tiltak for å forebygge dobbeltbeskatning, blant annet den såkalte «ettårsregelen» og kreditfradrag. Ettårsregelen er aktuell for deg som skal arbeide minst tolv måneder sammenhengende i et annet land, idet du har mulighet til å kreve arbeidsinntekten fra utlandet unntatt fra norsk beskatning. Dette skjer imidlertid ikke av seg selv – du må kontakte Skatteetaten og informere om din situasjon. Kreditfradrag er en annen mulighet, og denne innebærer at du oppgir den utenlandske inntekten på din norske selvangivelse og skatter av den til Norge. Løsningen er å kreve kreditfradrag for skatten du har betalt i utlandet når du leverer den norske selvangivelsen, og her må du bevise at du faktisk har betalt skatt til landet det gjelder ved å tilveiebringe de relevante dokumenter.

Rådgivning

De som kan yte rådgivning

Både advokater og revisorer kan ha tilstrekkelig utdannelse og kompetanse til å yte god skatterådgivning. Begge yrkesgruppene er omfattet av strenge etterutdanningskrav, og revisorer er for eksempel forpliktet til 21 timer skatterettskurs hvert tredje år for å videreutvikle og opprettholde kompetansen. For enkelte bedrifter er det fordelaktig å tilknytte en rådgiver med dypere juridiske røtter enn økonomiske, og det vil i disse tilfellene være mer hensiktsmessig å ansette en advokat. For andre relaterer behovet seg til regnskap og årsoppgave, og det vil derfor være aktuelt å anvende en regnskapsfører eller revisor, som også har skatterett inkludert i sin bachelorutdannelse.

Rammene for rådgivning

Advokater og revisorer er underlagt strenge etiske regelverk og disse fungerer som spilleregler for god skatterådgivning. En skatterådgiver skal naturligvis ikke tilrettelegge for skattekriminalitet eller råde klienter til å utføre handlinger som går imot lovens hensikt, men tvert imot påse at skatten verken er høyere eller lavere enn det klienten er forpliktet til å betale.

Pris

Prisen er selvfølgelig en viktig faktor når du vurderer å anvende deg av en skatterådgiver. Det kan være en fordel å hente inn flere tilbud, slik at disse kan sammenlignes i forhold til både kvalitet og pris. I Bergen er det et bredt utvalg av både revisorer og advokater, og vi vil raskt finne en dyktig kandidat til deg som samtidig kan tilby en rimelig pris. En rådgiver skal nettopp ikke være en uhåndterlig kostnad, men det er viktig å huske på at pris i noen tilfeller avspeiler kvalitet. Velg derfor en fagkyndig med en pris som er fornuftig for deg som privatperson eller for ditt selskap og budsjett, men vær samtidig oppmerksom på å sammenligne kvaliteten og rekken av tjenester de kan tilby. Som regel tar advokater og revisorer timebetalt, og kan i forkant av oppdraget estimere omtrent hvor mye tid oppgaven kommer til å ta – og dermed hvor mye det vil koste.

Ageras finner din neste skatterådgiver i Bergen

For å finne en god samarbeidspartner er det en fordel å ha kjennskap til det relevante marked. Vedkommende skal først og fremst være dyktig innen skatteområdet og ha erfaring med saker som din. Videre skal prisen være innenfor rammene av det du kan håndtere, og andre behov som rådgiverens beliggenhet skal imøtekommes. Ageras har dyp kjennskap til markedet og samarbeider med en rekke dyktige revisorer og advokater i Bergen. Derfor håper vi du vil la oss finne din skatterådgiver for deg slik at du kan prioritere tiden din til viktigere formål. Vi vil finne opptil 3 kandidater til deg – helt kostnadsfritt, og du kan sammenligne og velge det beste alternativet med hensyn til dine preferanser. Vi har allerede utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har tilrettelagt vellykkede samarbeid mellom kunder og fagkyndige. Vi håper du kontakter oss for å gjøre din leteprosess langt enklere – vi gleder oss til å hjelpe deg!