Få tilbud fra opptil 3 revisorer

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige revisorer der ute

Vi har det største nettverket av revisorer
Finn revisoren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige revisorer som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Revisorene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert revisor.

Finn den rette revisoren enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Vi finner revisor til deg

Har du behov for noen som kan godkjenne årsregnskapet ditt? Eller trenger du litt rådgivning med hensyn til bedriftsledelse? Det kan også hende du har spørsmål i forbindelse med selvangivelsen, enten det gjelder deg privat eller virksomheten din. Da kan det være nyttig å anvende en revisor. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske og juridiske tjenester, og med noen få tastetrykk kan du komme i kontakt med revisorer som kan hjelpe deg med alt fra regnskapsspørsmål til veiledning rundt skatt og moms. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive oppdraget du ønsker utført, og deretter finner vi raskt opptil 3 revisjonskandidater som har den rette kompetansen til å hjelpe deg. Disse kandidatene kommer etterfølgende til å kontakte deg med ulike tilbud, og du har på den måten grunnlag for å gjøre et så godt valg som mulig med tanke på dine konkrete behov. Med Ageras trenger du ikke bekymre deg for uforutsette kostnader, da tjenesten er gratis og uforpliktende.

Revisortittelen

Revisortittelen er imidlertid ikke beskyttet, noe som betyr at enhver person kan bruke den. Men for å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige selskaper, må vedkommende være enten registrert revisor eller statsautorisert revisor, som begge er beskyttede titler. Registrerte revisorer har en bachelorgrad i revisjon, mens den statsautoriserte revisor i tillegg har en mastergrad i regnskap og revisjon. For begge kreves det videre minst tre års relevant praksis. Den registrerte revisor utfører alminnelige revisjonsoppdrag for bedrifter som ikke er oppført på Oslo Børs, mens den statsautoriserte kan ta alle mulige revisjonsoppdrag, inkludert børsnoterte selskaper.

I den norske Revisorforeningen er det mer enn 5000 medlemmer som alle er registrerte og statsautoriserte revisorer. Ved å være medlem av denne foreningen kan man få etterutdannelse og andre fordeler som veiledning og viktig informasjon. Organisasjonen stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer, som skal gjennom en kvalitetskontroll fra både sitt eget firma, Revisorforeningen og Finanstilsynet. Her foretas en vurdering av hvorvidt revisorene overholder de gjeldende krav og regler, og utfører sitt arbeid i overensstemmelse med revisorloven. Revisorgruppen er en annen organisasjon som fungerer som et nettverk for selvstendige revisjonsvirksomheter. I denne er det representanter fra hele Norge, og på grunn av dette nasjonale samarbeidet får kunden mulighet til å vurdere og velge mellom et bredt utvalg av revisjonsvirksomheter som har lokal spesialisering og et stort nettverk av andre revisorer og regnskapsførere.

Revisorens oppgaver

Det er forskjell på regnskapsførere og revisorer selv om mange av arbeidsoppgavene ligner. Kort fortalt er regnskapsførerens oppgave å holde orden på selskapets økonomi ved å registrere og dokumentere inntekter og kostnader i bokføringen i løpet av regnskapsåret, mens revisoren kontrollerer at årsregnskapet er korrekt. Revisorenes viktigste funksjon er nettopp å hjelpe selskaper med kontroll og godkjennelse av deres årsregnskap. På den måten blir du sikret at innholdet i årsregnskapet er pålitelig og at du tar de riktige beslutninger på grunnlag av tallene. Når revisjonen er utført skriver vedkommende en rapport om den økonomiske situasjonen i bedriften, og denne gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer overens med de offentliggjorte regnskapene. Revisorenes kompetanse gir dermed en stor trygghet idet de sikrer at relevante regler og vilkår overholdes, og samtidig tilbyr gode råd og veiledning vedrørende økonomi generelt. Eksempelvis kan bedriften din få veiledning til å etablere gode rutiner for økonomistyring, eller råd om skatt og moms.

Derfor skal du ha revisor

Av regnskapsloven fremgår det som hovedregel at regnskapspliktige også er revisjonspliktige. Revisjonsplikten innebærer at selskaper skal påse at deres regnskap er revidert og vurdert av en godkjent revisor som bekrefter at regnskapet er ført i overensstemmelse med regnskapsloven og andre gjeldende regler. Revisjonen hjelper også til med å avdekke feil i regnskapsføringen. Disse feilene er ofte ubevisste, men kan også være bevisste for å manipulere resultatet.  

Fritak for revisjonsplikt

Enkelte selskaper kan likevel fritas fra denne revisjonsplikten dersom visse vilkår oppfylles. Dette gjelder blant annet:

  • Regnskapspliktige aksjeselskaper med driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner i året, balansesum på mindre enn 20 millioner kroner i året og ansatte under 10 årsverk – hvis et godkjent flertall på generalforsamlingen har vedtatt dette.
  • Enkeltpersonforetak med samlede verdier på maksimum 20 millioner kroner og ansatte med maksimalt 20 årsverk.
  • Ansvarlige selskaper med maksimalt 5 deltagere og en årlig salgsinntekt på maksimum 5 millioner kroner.

Hvis du ønsker mer dyptgående informasjon om dette, kan du lese mer om revisjonsplikt i revisorloven.

Selv om selskapet ditt er omfattet av fritagelse kan det være fordelaktig å anvende en revisor. Reglene rundt regnskapsføring – og spesielt skatt – er komplekse, og det juridiske språket som anvendes i lovgivningen kan være vanskelig å tyde. Ofte er det derfor tidkrevende for selskapets egne medarbeidere å innføres tilstrekkelig i denne prosessen. Ettersom selskapet står til ansvar for opplysningene som fremgår av deres regnskap, er det en stor trygghet i å ha en kyndig revisor som er oppdatert på de gjeldende reglene i bransjen. En revisoruttalelse vedlagt regnskapet skaper i tillegg tillit hos banker og andre forretningsforbindelser idet de får bekreftelse på at regnskapet er ført etter gjeldende standarder.

Velge din revisor

Når du skal velge den rette revisor er det mange forskjellige kriterier å tenke på. Har vedkommende de nødvendige kompetanser for å utføre oppdraget? Hvor omfattende er oppgaven, og hva vil det koste? Har vi de samme forventningene til hvordan samarbeidet skal foregå? I det følgende kan du se hvilke aspekter du burde ta inn i vurderingen når du ser deg om etter en revisor.

Autorisasjon

Første trinn er å sikre at revisjonsselskapet eller den selvstendige revisoren er autorisert. Dette er en garanti for at revisorene har gjennomført den obligatoriske utdannelse, har den nødvendige erfaring, og følger de gjeldende regler og vilkår.

Seriøsitet

Det er ofte lett å se på en hjemmeside, eller ved etterfølgende e-postkorrespondanse/ telefonsamtale, hvilket ambisjonsnivå revisoren har lagt. For å unngå problemer i ettertid er det viktig å velge en som har samme ambisjoner og forventninger som deg.

Spesialisering

Noen kontorer spesialiserer seg på mindre virksomheter, andre på store, og noen har et mer lokalt fokus, mens andre spesialiserer seg i nasjonal utstrekning. I tillegg kan noen revisorer ha særlig erfaring eller kompetanse innen en spesiell selskapsform eller bransje, som for eksempel nystartede selskaper. I Ageras hjelper vi deg med å komme i kontakt med eksperter som har kompetansen til å løse akkurat din særegne oppgave.

Pris

Prisen er selvfølgelig en viktig faktor når du skal beslutte hvilken revisor du skal anvende. Det kan være en fordel å hente inn flere tilbud, slik at disse kan sammenlignes i forhold til både kvalitet og pris. En revisor skal ikke være en uhåndterlig kostnad, men det er viktig å huske på at pris i noen tilfeller avspeiler kvalitet. Velg derfor en revisor med en pris som er fornuftig for ditt selskap og budsjett, men vær samtidig oppmerksom på å sammenligne kvaliteten og rekken av tjenester de kan tilby. Som regel tar en revisor timebetalt, og kan i forkant av oppdraget estimere omtrent hvor mye tid oppgaven kommer til å ta – og dermed hvor mye det vil koste.

Kjemi og trygghet

To av de viktigste faktorene å ta i betraktning når du velger revisor er nettopp kjemi og trygghet. Det blir vanskelig å samarbeide dersom kunden ikke har full tillit til revisoren. Derfor er trygghet et nøkkelord når du treffer valget om hvem som skal håndtere mange av selskapets økonomiske oppgaver. Velg en revisor som forstår dine forventninger og ambisjoner, og som du kjenner deg trygg på å motta råd og veiledning fra gjennom en åpen dialog.

La oss finne en revisor til deg!

Dersom du har kommet frem til at virksomheten din enten har plikt til eller behov for en revisor – la oss begynne jakten på den rette revisoren for deg. Når du skal finne en revisor er det mange mulige veier å gå. Kanskje finner du en ved å gjøre et kjapt internettsøk, eller ved å kontakte noen som andre i ditt nettverk benytter. Det er imidlertid viktig at du holder din virksomhets behov i fokus og tilpasser ditt søk i forhold til dette. Derfor kan det være en god idé å få hjelp fra noen med dyp kjennskap til markedet når du skal treffe ditt valg.

Ageras kan hjelpe deg med å finne en revisor som passer til deg ut fra dine spesifikke behov. Du fyller ut skjemaet på toppen av siden og mottar på få timer tilbud fra de revisorene som vil oppfylle dine krav. Revisorene er blant markedets beste og har den kompetansen som kreves for å gjøre deg fornøyd som kunde. Videre skaper Ageras gjennomsiktighet på markedet idet kundene våre har mulighet til å sammenligne de forskjellige tilbudene, noe som ofte leder til fordelaktige priser. Tjenesten vår er i tillegg gratis og uforpliktende, og du kan dermed velge fritt om du vil anvende deg av tilbudene eller ikke. Hittil har vi utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har hjulpet folk med å finne en fagkyndig innen økonomi og juss. Kontakt oss for å slippe leteprosessen og la oss finne revisoren for deg - vi gleder oss til å hjelpe deg!