TOTAL REVISJON DA Moss
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
TOTAL REVISJON DA Moss
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Informasjon

Total Revisjon DA har lokaliter i Kongensgate 21 i Moss, og har hele østlandsområde som markedsområde.

Kundegrupper er aksjeselskaper, personlige næringsdrivende, advokater, stiftelser, sameier, ideelle organisasjoner mv.

Selskapet drives av Randi Anette Klemsdal, Inger Johanne Roer Andersen og Ole-Petter Brevold, som alle har lang fartstid i bransjen, og den nødvendige kompetansen er dermed sikret.

Selskapet arbeider etter moderne revisjonsmetoder, er medlem av Den norske revisorforening, og benytter foreningens revisjonsmetodikk Descartes. Vi har samarbeide med regnskapskontorer, advokater, inkassofirmaer og andre revisjonsfirmaer. Det legges vekt på god kundekontakt og kommunikasjon gjennom året, som er nødvendig for å gi kundene god faglig bistand og service.

Selskapets tjenester er i hovedtrekk Revisjon, Skattebistand og Økonomistyring som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Selskapets forretnings-idè vil være faglig dyktighet, kombinert med en liten enhetsprofil som gir god service og bistand til små og mellomstore kunder. Oppdragsansvarlig revisor vil ha direkte kontakt med den enkelte kunde.

Gjennom revisjonsarbeide og god kommunikasjon legges grunnlaget for et helhetsbilde av din bedrift. Dermed kan vi peke på den virkelighet som ligger bak de tørre regnskapstall. Dette gir igjen mulighet for å finne årsaken til problemer eller fremtidige muligheter for din bedrift.

Vi inntar en offensiv holdning for om mulig å tilføre bedriftene økonomiske fordeler eller kunnskap!
norsk bokmål
Revisor

Sertifisering

Godkjent Revisor
Medlem av Revisorforeningen
Autorisert Regnskapsfører
Ansvarsforsikring
Registrert revisor
Regnskapsfører
Statsautorisert Revisor

Kontaktinformasjon

Lokasjon

Motta 3 tilbud

Motta 3 gratis tilbud fra de beste regnskapsførerne - Helt kostnadsfritt

Skriv en tilbakemelding til firmaet