0.00 / 0 anmeldelser

Total Revisjon DA

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Total Revisjon DA kan gi deg et kvalifisert tilbud

OM OSS
Total Revisjon DA ble stiftet 01.01.2003.

Selskapet er en videreføring av Total Revisjon AS som har drevet revisjonsvirksomhet siden 1993.
Selskapet drives av Randi Anette Klemsdal, Inger Johanne Roer Andersen og Ole-Petter Brevold, som alle registrerte revisorer og har lang fartstid i bransjen, så den nødvendige kompetansen er sikret.
Selskapet arbeider etter moderne revisjonsmetoder, er medlem av Den norske revisorforening, og benytter foreningens revisjonsmetodikk Descartes.
Vi har samarbeide med regnskapskontorer, advokater og andre revisjonsfirmaer.
Det legges vekt på god kundekontakt og kommunikasjon gjennom året, som er nødvendig for å gi kundene god faglig bistand og service.

Selskapets tjenester er i hovedtrekk Revisjon, Skattebistand og Økonomistyring som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Vi har erfaring innen de fleste bransjer.

Selskapets forretnings-idè vil være faglig dyktighet, kombinert med en liten enhetsprofil som gir god service og bistand til små og mellomstore kunder. Oppdragsansvarlig revisor vil ha direkte kontakt med den enkelte kunde.
Gjennom revisjonsarbeide og god kommunikasjon legges grunnlaget for et helhetsbilde av din bedrift. Dermed kan vi peke på den virkelighet som ligger bak regnskapstallene. Dette gir igjen mulighet for å finne årsaken til problemer eller fremtidige muligheter for din bedrift.
Vi inntar en offensiv holdning for om mulig å tilføre bedriftene økonomiske fordeler eller kunnskap.
Dersom du finner dette interessant, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.


Total Revisjon DA

2. etasje Kongens gate 21
1530 Moss
  • Statsautorisert Revisor
  • Godkjent Revisor

  • Revisjon
  • Selvangivelse Virksomhet
  • Skatterådgivning
  • Årsregnskap
  • Rådgivning

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her