4.25 / 1 anmeldelser

Revisorgruppen Trøndelag AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Revisorgruppen Trøndelag AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Nettverk som gir unike fordeler

Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer. Ved å være forankret i mange byer og tettsteder, kjenner vi lokale utfordringer, samtidig som vi alltid er lett tilgjengelige for deg. Gjennom vårt nettverk får vi sammen styrke og kompetanse til å betjene større nasjonale kunder. Dermed kan vi drive effektivt, ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å være både nær deg og stor nok for de største utfordringer. Vår visjon er å være stor nok sammen.

Trygghet for kunden

I Revisorgruppen legger vi stor vekt på at kundene våre skal føle seg trygge. Kundene våre skal føle seg trygge på oss, og vi skal føle oss trygge på kundene våre. Dette tror vi at vi oppnår på en best mulig måte ved at vi har et nært og godt samarbeid. Ansvarlig revisor er aktiv deltager i den revisjonen og rådgivningen som blir utført. Det skal alltid være lett for kundene våre å kommunisere direkte med medarbeidere og partnere. Vi har et utstrakt kontaktnett mot advokater og regnskapsførere som vi vet holder høy kvalitet. Vi kan derfor formidle viktige og gode kontakter innen disse fagfeltene til våre kunder.

Spisskompetanse

Våre partnere og medarbeidere har mange års erfaring fra revisjon og rådgivning innen de fleste bransjer. I tillegg deltar alle ansatte hvert eneste år på kurs for å sikre kontinuerlig faglig oppdatering. Vår hovedbeskjeftigelse er revisjon, og denne utføres etter strenge lovkrav og standarder for god revisjonsskikk. I tillegg yter vi rådgivning innen en rekke fagfelt. Se menyvalget "Tjenester" for mer informasjon om hva vi kan tilby våre kunder.

Internasjonal forbindelse

Revisorgruppen er fra 1.1.2010 norsk representant i UHY International - Urbach, Hacker Young. Gjennom UHY har vi tilgang på kompetanse innen regnskap, økonomi, etableringer og skatteregler i et stort antall land i Europa og verden for øvrig.

Nær deg - stor nok

Med våre lokale kontorer knyttet sammen i et nasjonalt faglig nettverk, samt med vår internasjonale forbindelse og de globale ressurser vi dermed har tilgang til har vi valgt oss slagordet Nær deg - stor nok. Vi synes at vi gjennom dette slagordet på en fin måte får frem vår posisjon i det norske revisjonsmarkedet hvor vi har organisert oss for å oppnå "det beste av to verdener".Revisorgruppen Trøndelag AS

Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
  • Godkjent Revisor
  • Medlem av Revisorforeningen
  • Ansvarsforsikring
  • Statsautorisert Revisor
  • Registrert revisor

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Godt intrykk

Virker veldig ryddig og profesjonell.

- Stian Eide
Anmeldt den 03/01/2017