4 / 1 anmeldelser

Revisjonsforum AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Revisjonsforum AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Revisjonsforum AS er et statsautorisert revisjonsselskap som leverer revisjons- og rådgivningstjenester til små og mellomstore bedrifter innenfor de fleste bransjer.

Våre kunder er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter, foreninger og ulike organisasjoner. Vi tilbyr våre kunder høy faglig kompetanse, et godt faglig samarbeid og god service.

Vi ønsker å være en faglig støtte for våre kunder og bistår gjerne med vår kompetanse innen verdsettelse, generasjonsskifter, valg av selskapsform, spørsmål rundt arv og gave, personlige selvangivelser, mv.Revisjonsforum AS

Østregate 23
2317 Hamar
  • Statsautorisert Revisor
  • Medlem av Revisorforeningen
  • Ansvarsforsikring
  • Registrert revisor
  • Godkjent Revisor


Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Aktiv rådgivning

Enda besvikelsen var endast ett anbud, dock var detta bra,

- Christer Eriksson
Anmeldt den 07/01/2019