0 / 0 anmeldelser

Regnskapsteknisk Byrå Rtb AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Regnskapsteknisk Byrå Rtb AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Vi kan tilby blant annet følgende tjenester:

Løpende regnskapstjenester som inbefatter registrering av transaksjoner, kontroll og avstemming av regnskap i tillegg til rapportering til oppdragsgiver og til det offentlige. Vi kan tilby alt fra tradisjonell regnskapsbehandling til avanserte heldigitale løsninger. Vi kan føre regnskap på våre systemer, eller ute hos kunde.

Løpende lønnstjenester som innbefatter registrering og beregning av lønn, produksjon av betalingsbilag, bokføring og rapportering til det offentlige.

Fullt årsoppgjør med ligningspapirer

Momsrepresentasjon for utenlandske næringsdrivende med omsetning i Norge.

Konsulenttjenester innen økonomistyring, regnskap og skatt. Vi har konsulenter med solid allsidig bakgrunn som kan tre inn som økonomiledere, controllere og fagspesialister innen økonomi og regnskap - for kortere og lengre tidsrom. Sammen med punktene over betyr dette at vi kan være kundens komplette økonomiavdeling.

Web-tilgang økonomisystemer som innebærer at våre klienter kan få tilgang til eget regnskap på vår server over web. Det kan være hele økonomisystemet eller enkeltmoduler. Et godt eksempel som forenkler både vår og kundens hverdag, er at kunder som ønsker å fakturere selv kjøper tilgang til fakturamodulen i vårt system i stedet for å kjøpe et eget faktureringssystem og drifte dette. Vi tar all oppdatering og vedlikeholdsansvar for systemet, og vi kan også bistå med support.

Tjenestene kan kombineres på uttallige måter, og grensesnittet mellom oss og vår kunde kan variere stort. Ta kontakt med oss, så kan vi se om vi kan finne en løsning som er optimal nettopp for deg/ dere!Regnskapsteknisk Byrå Rtb AS

c/o RTB Regnskapsteknisk Byrå AS Stortingsgata 10
0161 Oslo
  • Autorisert Regnskapsfører
  • Medlem av Regnskap Norge
  • Regnskapsfører


Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her