4.20 / 2 anmeldelser

Progressum AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Progressum AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Et solid regnskap er roten til alt godt.

Regnskapet inneholder viktig informasjon om virksomhetens økonomiske stilling og utvikling, og for at denne informasjonen skal gi et riktig bilde kreves det rutiner som ivaretar fullstendig bilagsflyt fra kunde til saksbehandler hos oss. Våre vurderings- og registreringsprinsipper skal, sammen med våre avstemmingsrutiner, sikre prosessen videre mot et ferdig periodisert regnskap. Våre alternative regnskapsrapporter gir god oversikt over utviklingen av virksomheten, og med basis i et fullstendig regnskap kan vi foreta analyser og beregne nøkkeltall. Dette er viktig informasjon som gir grunnlag for nødvendige tiltak.

Vi ønsker å være en aktiv medspiller og viktig samarbeidspartner. Vår kunnskapsbredde er vårt fortrinn. Denne kunnskapen kan du som vår kunde benytte deg av og sammen vil vi kunne styre virksomheten mot større effektivitet og økt lønnsomhet.Progressum AS

Bibliotekgata 30
1473 Lørenskog
 • Autorisert Regnskapsfører
 • Medlem av Regnskap Norge
 • Ansvarsforsikring
 • Økonomiforbundet
 • Regnskapsfører


 • Regnskap
 • Regnskapsføring
 • Økonomistyring
 • Eiendomsrett
 • Skatteoptimering
 • Generell juridisk rådgivning
 • Selvangivelse - privat
 • Årsrapport
 • Samvirkeforetak
 • Bokettersyn
 • Lønnskjøring
 • MVA innberetning
 • Selvangivelse - virksomhet
 • Borettslag
 • Eiersektioner
 • Rådgivning

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


So far so good

Dette blir veldig basert på forhåndsinntrykk - vi er først nå i gang med å komme ordentlig i gang :-)

- Jacob Nordahl-Hansen
Anmeldt den 03/01/2019

Fornøyd

Profesjonelle og utrolig service innstilte. Hjalp til med alt fra oppstart til forklaringer av forskjellige faktura programmer og løsninger.

- Håkon Hosle
Anmeldt den 12/07/2016