4.25 / 1 anmeldelser

OTTERSKRED & CO ADVOKATFIRMA AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så OTTERSKRED & CO ADVOKATFIRMA AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Otterskred & Co advokatfirma AS tilbyr juridisk rådgivning og bistand til tvisteløsning.

Vi arbeider særlig med arbeidsrett, arv, familie- og skifterett samt økonomisk oppgjør etter endt samliv.

I tillegg arbeider vi med saker som angår forhold ved det offentlige, barnevern, pengekrav, selskapsrett, og saker som gjelder fast eiendom.OTTERSKRED & CO ADVOKATFIRMA AS

Markeveien 10
5012 Bergen
  • Advokat
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Ansvarsforsikring
  • Afsluttet Master i rettsvitenskap


Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Anbefales sterkt.

Fantastisk gode advokater. God framtoning og framførelse. Fantastisk flinke på utførelse og står på for å hjelpe deg i din sak. Etter en total skivebom på valg av advokat tidligere så reddet dem situasjonen og innhentet all info på kort tid og gjorde jobben med masse giv. God kontakt - følte meg hørt. Kan anbefales sterkt. Får jobben gjort.

- Annette Aase
Anmeldt den 11/06/2018