Normann & Øygarden AS Arendal
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Normann & Øygarden AS Arendal
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Informasjon

Tjenester

Som autorisert regnskapsførerselskap er vi underlagt Finanstilsynet som kontrollorgan. Våre medarbeidere må forholde seg til omfattende kvalitetskrav gitt i en rekke lover og forskrifter. Våre autoriserte regnskapsførere er pålagt årlig oppdatering innenfor fagområdene regnskap, skatt, avgift og juridiske emner.

Regnskapsføring:

Består i kontering og registrering av bilag, avstemming av reskontro og hovedbok, resultat og balanserapportering samt offentlige oppgaver som momsoppgaver, statistikker og lignende. Vi kan føre prosjektregnskap og avdelingsregnskap som en integrert del av finansregnskapet.

Paperless:

Er scanning av bilag som sendes regnskapskontoret via mail. Dette blir stadig mer vanlig, det gir en raskere dokumentflyt og elektronisk lagring av bilag.

Lønn:

Omfatter lønnsavregning til den enkelte ansatte samt bankliste, terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravigt, lønns- og trekkoppgaver og lønnsstatistikk til SSB. Vi er også behjelpelig med oppdatering av aa-registeret (NAV) og obligatorisk tjenestepensjon.

Fakturering:

Kan foregå på vårt kontor etter å ha mottatt fakturagrunnlag fra kunden. Alternativt kan kunden selv fakturere ved online-tilknytning til vårt system eller vi kan motta fakturaene elektronisk og oppdatere i vårt system. Purrerutiner er en del av fakturasystemet.

Årsavslutning:

Er en stor og viktig del av regnskapsføringen. Vi bruker et av landets ledende programmer for årsavslutning - Finale Systemer.

Konsulentoppgaver:

Vi kan bistå våre kunder med etablering av firma, omdannelse av selskapsform, budsjettering, skatterådgivning og mange andre oppgaver.
Norsk bokmål
Regnskapsfører

Sertifisering

Autorisert Regnskapsfører
Medlem av Regnskap Norge
Økonomiforbundet
Regnskapsfører

Kontaktinformasjon

Lokasjon

Motta 3 tilbud

Motta 3 gratis tilbud fra de beste regnskapsførerne - Helt kostnadsfritt

Skriv en tilbakemelding til firmaet