4.25 / 1 anmeldelser

Even Magne Kroken

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Leo Revisjon DA kan gi deg et kvalifisert tilbud
Ingen personlig tekst angitt

  • Ikke angitt
  • Ikke angitt
  • Ikke angitt
  • Ikke angitt

Ingen ekspertise angitt

  • Godkjent Revisor
  • Registrert revisor
  • Medlem av Revisorforeningen

Ingen erfaring angitt

Ingen utdannelse angitt

Ingen kurs angitt

Ingen priser eller titler angitt

  • norsk bokmål -
    Native or bilingual proficiency