4.25 / 1 anmeldelser

Leo Revisjon DA

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Leo Revisjon DA kan gi deg et kvalifisert tilbud

Historikk

Selskapets virksomhet ble startet av Gunnar Arneld den 1. september 1971. I begynnelsen var dette kun deltidsarbeide til kundegrunnlaget var tilstrekkelig. Frem til 1994 ble selskapet drevet som personlig firma. I 1994 ble selskapet gjort om til aksjeselskap og fikk navnet Arneld Revisjon AS. Gunnar Arneld ansatte Lorentz Grimsøen som medarbeider i 1994.

I februar 1997 ble Lorentz Grimsøen tatt opp som partner i selskapet og selskapet fikk navnet Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS. Even Kroken ble ansatt som ansvarlig medarbeider 1.oktober 1998 og Olav Heggard som medarbeider 1.desember 1998. Selskapet utviklet seg videre og 1. januar 2002 ble Leo revisjon DA startet. Leo Revisjon DA overtok samtlige klienter fra Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS. Ansvarlige partnere i Leo Revisjon DA er Lorentz Grimsøen, Even Kroken og Olav Heggard.

Selskapets forretningside og strategi

Selskapet er en profesjonell revisor for sine kunder. Det ytes revisjonstjenester til små og mellomstore selskaper. Dette er selskapets målgruppe og det er for disse vi ønsker å jobbe.

Det er lagt vekt på en flat organisasjon, med mest kompetanse nærmest kunden.

Det legges ned ressurser i å på en enkel måte forklare de lover og regler som gjelder i hvert enkelt selskap. Det er en prioritert oppgave å ha en kommunikasjon med kunden som gjør at kunden føler tillit, og vil bruke oss som samtalepartner innen vårt fagområde.Leo Revisjon DA

Nils Hansens vei 2
0667 Oslo
  • Godkjent Revisor
  • Registrert revisor
  • Ansvarsforsikring
  • Medlem av Revisorforeningen
  • Statsautorisert Revisor

  • Revisjon
  • Selvangivelse Virksomhet
  • Årsregnskap

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Høy kvalitet tjenester.

er fornøyd med arbeidet som de har gjort så lenge.

- Karolis Aliubavicius
Anmeldt den 30/01/2019