0.00 / 0 anmeldelser

KOBBL

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så KOBBL kan gi deg et kvalifisert tilbud

KOBBL er en moderne boligforvalter som hjelper over 100 borettslag, sameier og boligstiftelser med mer enn 3 600 boliger med alle typer tjenester knyttet til boligen. Vi tilbyr alt fra enkel regnskapsførsel til full pakke som forretningsfører.

KOBBL opererer med fast pris i forretningsførerkontraktene med våre kunder. Hos oss vil styret få en fast kontaktperson (KAM). KAM bistår med veiledning og rådgivning innenfor saker som gjelder ordinær forretningsførsel, som for eksempel behandling av klagesaker og mislighold, styrets rettigheter og plikter, hjelp til å komme i gang med vedlikeholdsprosjekter o.l. Slik bistand inngår i ordinær forretningsførerkontrakt og faktureres ikke særskilt.


KOBBL

Brugata 16
2212 Kongsvinger
  • Autorisert Regnskapsfører
  • Regnskapsfører

  • Regnskapsføring
  • Forretningsførsel
  • Årsregnskap
  • Fakturering
  • Lønnskjøring

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her