0.00 / 0 anmeldelser

Intra Revisjon DA

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Intra Revisjon DA kan gi deg et kvalifisert tilbud

Selskapet er en profesjonell revisor for sine kunder. Det ytes revisjonstjenester til små og mellomstore selskaper. Dette er selskapets målgruppe og det er for disse vi ønsker å jobbe.
Det er lagt vekt på en flat organisasjon, med mest kompetanse nærmest kunden.Det legges ned ressurser i å på en enkel måte forklare de lover og regler som gjelder i hvert enkelt selskap. Det er en prioritert oppgave å ha en kommunikasjon med kunden som gjør at kunden føler tillit, og vil bruke oss som samtalepartner innen vårt fagområde.


Intra Revisjon DA

Nils Hansens vei 8
0667 Oslo
  • Godkjent Revisor
  • Statsautorisert Revisor
  • Registrert revisor

  • Revisjon
  • Årsregnskap
  • Rådgivning
  • Skatterådgivning
  • Selvangivelse Virksomhet

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her