4.50 / 3 anmeldelser

FOSAAS ADVOKATFIRMA MNA

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så FOSAAS ADVOKATFIRMA MNA kan gi deg et kvalifisert tilbud

Fosaas bistår vesentlig med juridisk rådgivning og prosedyre for private, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon og skjønn, jordskifte-, konsesjons- og odelsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arv og skifte, samt generell forretningsjuss.

Firmaet yter bistand til privatpersoner, grunneierlag, foreninger og organisasjoner, selskaper, bedrifter i inn- og utland, og utenlandske institusjoner i Norge.

I de senere år også rådgivning for norske eiendomsselskapers virksomhet i utlandet, for utenlandske entreprenører, og som rådgiver og mellommann ved norske institusjonelle og private investorers kjøp av eiendom i utlandet.FOSAAS ADVOKATFIRMA MNA

Forneburingen 7
1360 Fornebu
 • Advokat
 • Medlem av Advokatforeningen
 • Ansvarsforsikring
 • Afsluttet Master i rettsvitenskap


 • Rådgivning
 • Lovgivning i forhold til bedrifter
 • Kontraktsrådgivning
 • Erstatningsrett
 • Inkasso
 • Arbeidsrett
 • Yrkesskade
 • Søksmål (anklage)
 • Ektepakter
 • Søksmål (forsvar)
 • Samboeravtale
 • Skilsmisse
 • Testament
 • Arveopgjør
 • Dødsbo
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Omsorg / samværsrett
 • Rådgivning
 • Prosessoppdrag ved tvister i retten
 • Husleierett
 • Kontraktsrett & kjøpsrett
 • Gjeldsrådgivning
 • Udlendingsrett
 • Fri rettshjelp
 • Utarbeidelse av advokatbrev
 • Personskade
 • Bistandsadvokat

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Får jobben gjort!

Advokat Fosaas har de siste månedene bistått meg i en odelsløsningssak. Hans erfaring og kunnskap er noe som kommer tydelig frem både innledningsvis, men også når vi begynte opp i tingretten. Kombinert med høy effektivitet og god kundekontakt, er Fosaas mannen å velge hvertfall innenfor odelssaker!

- Bjørn I
Anmeldt den 21/04/2016

Fosaas leverer!

Har hatt to oppdrag for vårt selskap i 2015 som ble håndtert på utmerket måte.
Fosaas gjør grundig forarbeid, er konstruktiv i å se og vinkle sakene, og er løsningsorientert. Realitets basert ift hva man kan oppnå.

- Stayer Holding AS
Anmeldt den 07/11/2015

Solid innsats

Fosaas Advokatfirma ble engasjert ifm finansering og oppkjøp av tomter i Spania. Nødvendig kapital ble introdusert av Fosaas imponerende raskt. Videre utarbeidet han effektivt samtlige kontrakter mellom partene til en langt rimeligere penge enn sine konkurrenter. Vi har de siste 10 årene brukt en rekke advokatfirmaer både i Norge og utlandet. Hos Fosaas Advokatfirma opplevet vi "value for money" og en tilgjengelighet man sjelden får tilgang til fra advokatfirmaene.

- Dreamlifeproperty Norge AS
Anmeldt den 17/08/2015