0.00 / 0 anmeldelser

Exacta AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Exacta AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Exacta AS har flere team av svært kompetente og autoriserte regnskapsførere. Våre team sørger for at du får etablert gode, kostnadseffektive regnskapssrutiner, og er aldri vanskelige å spørre når du lurer på noe innen regnskap og økonomi. Lønn og HR blir et stadig mer komplisert fagområde, der lover og regler endrer seg kontinuerlig. Derfor har vi også etablert en egen lønnsavdeling med spesialister på lønn og HR. Exacta har alltid hatt som mål å være i forkant mht å ta i bruk ny tilgjengelig teknologi for å optimalisere rutiner og dataflyt, og dermed redusere kostnadene for kundene.Exacta AS

Dyrmyrgata 4
3611 Kongsberg
 • Regnskapsfører
 • Autorisert Regnskapsfører

 • Regnskapsføring
 • Skatterådgivning
 • Fakturering
 • Årsregnskap
 • Selvangivelse Virksomhet
 • Rådgivning
 • Lønnskjøring
 • Forretningsførsel
 • Selvangivelse Privat

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her