0.00 / 0 anmeldelser

Bodø Revisjonskontor AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Bodø Revisjonskontor AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Personalet på Bodø Revisjonskontor har lang og allsidig erfaring innen revisjon og regnskap. Vi tilbyr økonomitjenester av høy kvalitet og fremtidsrettede løsninger innen tre hovedgrupper;

Årsoppgjør og selvangivelse

Vi er klare til å hjelpe deg og deres firma med årets årsoppgjør og selvangivelse. Vår høye faglige kompetanse og allsidige erfaring fra bransjen, kombinert med velutprøvde datasystemer sikrer deg som kunde et profesjonelt utarbeidet årsoppgjør som inkluderer alle nødvendige ligningspapirer.

Revisjon

Vi ønsker at vår revisjon skal gi deg verdier utover revisjonsberetningen. Gjennom revisjonsarbeidet hjelper vi deg å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og redusere kostnader. Som følge av endringer i revisjonsplikten tilbyr vi nå også tjenestene "Forenklet revisjon" og "Revisjon av deler av regnskap".

Rådgivningstjenester, regnskap og annen bistand

Vi veileder gjerne våre kunder gjennom prosessene i forbindelse med etablering av selskap, aksjeemisjoner og fusjon/fisjon. Vi kan også være en ressurs i forbindelse med salg av virksomhet og generasjonsskifter. Bodø Revisjonskontor AS er autorisert regnskapsførerselskap og vi kan påta oss oppdrag innen regnskapsførsel, lønnskjøring, fakturering mv. i den grad dette ikke kommer i konflikt med vår revisorrolle.Bodø Revisjonskontor AS

Nordstrandveien 65A
8012 Bodø
  • Godkjent Revisor
  • Autorisert Regnskapsfører
  • Medlem av Revisorforeningen
  • Ansvarsforsikring
  • Regnskapsfører
  • Registrert revisor

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her