3.67 / 3 anmeldelser

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Advokatfirmaet Frøysaa og Bjørkgård AS er et fullservice advokatfirma. Vi legger vekt på sterk faglig kompetanse, og bestreber oss etter å lage skreddersydde juridiske løsninger. Vår målsetning er å oppnå best mulige resultater for våre klienter. Vårt ønske er for øvrig å være tilgjengelige og imøtekommende ovenfor våre klienter.

Vi har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen blant annet følgende rettsområder:

\- Fast eiendoms rettsforhold (kjøp og salg, mangelskrav, jordskifte m.v.)

\- Familie- og arverett

\- Arbeidsrett

\- Selskapsrett

\- Erstatningsrett

\- Kontraktsrett

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, telefonnummer: 67111170, 67111171Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Strandveien 13
1366 Lysaker
  • Advokat
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Ansvarsforsikring
  • Afsluttet Master i rettsvitenskap


Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Ikke bruk dette advokatkontoret!

Jeg henvendte meg til Magnus Frøysaa, Han satte saken min over til en kollega som heter Christofer Hjelde. De påtok seg oppdraget, men oversendte kort tid senere saksdokumentene med faktura uten noen forklaring. Etter gjentatte henvendelser fikk jeg til slutt beskjed om at Hjelde hadde avsluttet sitt arbeidsforhold, og Frøysaa lovet å ta saken og kontakte meg senere. Dette skjedde dessverre aldri og min sak ble liggende denne perioden uten at noe skjedde, til tross for purringer.

Min opplevelse er at sakn ble tatt for å sikre at den uerfarne advokaten i den korte tiden som gjenstod i oppsigelsesperioden, hadde noe å gjøre. Det bør forventes at klienter på forhånd informeres om at engasjert advokat er i sin oppsigelsesperiode. Etter min oppfatning er dette uprofesjonelt og stikk i strid med god advokatskikk.

Min sak er som følge av dette blitt forsinket.

Anbefaler samtlige interessenter å styre unna.

- Sheri Yildiz
Anmeldt den 27/04/2020

Advokater med ektefølt engasjement

Dette er advokater som er ærlige og gir deg rådene du trenger.

- Synne Hedlo
Anmeldt den 29/01/2020

Bra

De er bra men jeg har valgt andre grunnet avstand fra hvor jef bor og prisen.

- Mamad
Anmeldt den 02/12/2016