Admit AS Ålesund
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Admit AS Ålesund
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Informasjon

Om Admit

Admit ble stiftet som et regnskapskontor i 1986. Vi var lenge et tradisjonelt regnskapsfirma, men så etterhvert at kunden behøvde noe mer. Økonomi er et bredt og tverrfaglig felt, og kompetansen vår burde brukes til noe mer enn bare den vanlige, passive resultatrapporten til daglig leder i klientbedriftene. Derfor har Admit i dag en god evne til å være proaktiv når det gjelder å se hva som skjer i kundens firma. Dette gjør vi ved å kombinere informasjonsteknologi og forretningsutvikling sammen med tradisjonell regnskapsføring. Hos en totalkunde bruker vi regnskapet til råmateriale, teknologien til analyse, og deretter forretningsutvikling til aktiv handling. Slik oppnår vi helhetlig virksomhetsstyring.

Visjon og forretningside

Admit formidler kunnskap om metoder, og yter tjenester og rådgivning om systemer for helhetlig virksomhetsstyring til små- og mellomstore virksomheter i Norge. Med vårt tjeneste- og produktspekter ønsker vi å bidra til å løse disse bedriftenes behov for varig, sikker og lønnsom drift. Vi er svært opptatt av at våre kunder selv skal kunne rette sitt hovedfokus og sin kompetanse mot å drifte kjernevirksomheten. Derfor har vi vårt fokus på det merkantile.

Etikk og verdier

Vi er glødende opptatt av ytelse basert på gode grunnverdier. Disse er grunnmuren i vårt arbeid og vår virksomhet. Vi ønsker at den ansatte skal blomstre og føle mestring, men samtidig kunne utfordre seg selv. Vi skal også ha den aller beste teknologien i bakhånd og som støtte. Våre verdier uttrykker Admit på sitt beste, og skal motivere oss til innsats, motivasjon og gode resultater. Vi skal være åpne gjennom nysgjerrighet og kunnskapsdeling, kompetente gjennom kontinuerlig forbedringsorientering - og tett på gjennom handlekraft, klarhet og troskap mot løfter.

Tilgjengelighet

Våre kontorer ligger sentralt ved Campus Høgskolen i Ålesund, og er rullestolvennlige. Vi jobber med å få nettsiden universelt utformet.
Norsk bokmål
Regnskapsfører

Sertifisering

Autorisert Regnskapsfører
Medlem av Regnskap Norge
Regnskapsfører

Kontaktinformasjon

Lokasjon

Motta 3 tilbud

Motta 3 gratis tilbud fra de beste regnskapsførerne - Helt kostnadsfritt

Skriv en tilbakemelding til firmaet