Realkapital

Realkapitalen er motsatsen til selskapets finanskapital. Finanskapital er lett omsettelige finansielle objekter, for eksempel obligasjoner og aksjer.

Realkapitalen er vanskeligere å omsette til kontanter, ettersom det er fysiske ting som typisk brukes i en produksjonsprosess. Videre kan det være vanskeligere, og ta lenger tid, å selge realkapital. Realkapital er derfor mindre likvid enn finanskapital. 

Eksempler på realkapital:

  • Byggninger
  • Skip
  • Maskiner
  • Verktøy
Sette bort økonomien? Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!