Pasientskade­erstatning

Dersom man opplever svikt i helsetjenesten som leder til skade for pasienten, kan man ha rett til å søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Svikt kan være dårlig behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging, og skadene som følger av denne svikten kan være enten fysiske eller psykiske. Det er imidlertid noen krav som må oppfylles før man kan få erstatning.

Svikt i behandlingen

Helsetjenesten må være årsak til skaden for at du kan få erstatning. Hvis man får en skade på grunn av sykdommen man har vil det ikke være behandlingsstedet eller helsetjenesten som står til ansvar. Det kan derfor kun gis erstatning dersom skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp eller hvis det har skjedd en teknisk svikt ved apparater, redskaper, utstyr og så videre. Hvis pasienten får alvorlige bivirkninger av medisinene som brukes, eller smitte/infeksjon som ikke skyldes egen sykdom vil det også gis erstatning.

Når skaden skyldes at helsetjenesten har begått feil, er de pliktet til å informere deg om feilen/svikten og hvordan du går frem for å klage. 

Økonomisk belastning

For å få erstatning må det kunne dokumenteres at skaden har resultert i et økonomisk tap for pasienten. Hvis dette kan dokumenteres er hovedregelen at pasienten har krav på å få dekket alle utgiftene som følger av feilbehandlingen, så lenge utgiftene er rimelige og nødvendige. Pasientskadeerstatningen finnes nettopp fordi pasienten ikke skal betale for å få hjelp til en skade vedkommende ikke selv har påført seg. Dette kan være utgifter som legebehandling, medisiner og transport. Hvis skaden setter deg ut av stand til å arbeide vil erstatningen også dekke den inntekten du mister. Erstatningen gjelder også utgifter i forbindelse med å bruke advokat i skadesaken.

Hvis det økonomiske tapet er mindre enn 10 000 kr kan imidlertid erstatningen ikke kreves fra NPE. Da skal pasienten istedet henvende seg til behandlingsstedet/sykehuset hvor skaden skjedde.

Alle erstatningssaker er individuelle og det er derfor ingen generelle erstatningssummer. Erstatningen beregnes etter lov om skadeerstatning og praksis fra domstolene.

Søk om erstatning innen 3 år

Når du har forstått at det er helsevesenet som er ansvarlig for skaden burde du søke om pasientskadeerstatning så fort som mulig, og senest innen 3 år. Etter tre år vil det ikke være mulig å få erstatning.

 

Det er gratis å søke om pasientskadeerstatning og det eneste man trenger å gjøre er å fylle ut skademeldingsskjemaet som du finner her.