Hjemmel

Hjemmel er et juridisk uttrykk og kan forstås på to måter. Det kan referere til at man lovlig kan bruke noe, som hvis man lovlig eier, leier eller låner en ting. Hvis man er oppført som eier ved tinglysingen av en fast eiendom, har man grunnbokshjemmel til eiendommen.

Hjemmel kan også referere til rettsgrunnlagskravet for en handling eller beslutning, og brukes for å bedømme den juridiske gyldigheten av en bestemmelse. Når en bestemmelse har hjemmel i en rettskilde betyr det at det rettslige grunnlaget kan føres tilbake til en lov, forskrift, rettspraksis eller lignende.

Når et vedtak skal godtas må dens grunnlag føres tilbake til en lov eller forskrift for eksempel.