Advokat­bevilling

En advokatbevilling er en bemyndigelse som gis til en person som har gjennomført og bestått en mastergrad i rettvitenskap (juss), hatt minst to års godkjent praksis i fulltidsstillinger, har prosedyreerfaring fra minst tre rettssaker, gjennomført advokatkurs og bestått eksamen, og har politiattest som dokumenterer at vedkommende har hederlig vandel.

Godkjent praksis for å få advokatbevilling er:

  • Autorisert advokatfullmektig
  • Dommer eller dommerfullmektig
  • Stilling hos påtalemyndigheten der behandling av rettssaker er en vesentlig del av arbeidet
  • Universitetslærer i rettsvitenskap
  • Annen juridisk virksomhet (skal godkjennes) 

​Les mer om kravene som stilles vedrørende advokatbevilling på Advokatforeningens hjemmesider.

Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som gir advokatbevilling, og når man har oppfylt alle kriteriene som kreves må man søke om bevilling hos Tilsynsrådet. Når søknaden er godtatt og man har fått advokatbevilling, oppnår man den beskyttede tittelen «advokat».

Den femårige juridiske utdannelse som ligger til grunn for advokatvirksomhet kan gjennomføres på universitetene i Oslo (UiO), Bergen (UiB) og Tromsø (UiT).