4.25 / 1 anmeldelser

Pkf Revisjon AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Pkf Revisjon AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Revisjons- og rådgivningsvirksomhet

PKF Beckman Lundevall er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med klienter innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av vår klientmasse er lokalisert i østlandsområdet, samtidig som vi har større klienter med kontorer og avdelinger over hele landet. Vår deltakelse og medlemskap i Inpact sikrer vår internasjonale tilknytning.

Dyktige medarbeidere

Våre hovedtjenesteområder er revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Dyktige medarbeidere sikrer våre klienter spisskompetanse innen disse fagområdene, samtidig som vi ved behov drar nytte av vårt kompetansenettverk i form av advokater og annen fagekspertise. Dette gjør at vi kan tilby våre klienter et helhetlig tilbud av tjenester.

Nærhet til våre klienter

Vi praktiserer nærhet til hver av våre klienter. Som klient har man en dedikert kontaktperson/team hos oss som man forholder seg til – og som kjenner selskapet.

Vi har språkkompetanse, foruten i de nordiske språk og engelsk: innen fransk, spansk, italiensk, japansk, urdu og hindi.Pkf Revisjon AS

Sandstuveien 70
0680 Oslo
  • Godkjent Revisor
  • Registrert revisor
  • Statsautorisert Revisor

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


En god start på samarbeidet

Godt arbeid levert!

- Sidsel Eide
Anmeldt den 09/06/2021